Culturele instellingen die geen subsidierelatie hebben met de gemeente kunnen vanwege corona een financiële tegemoetkoming aanvragen voor 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zang- of toneelvereniging. De hoogte van deze financiële tegemoetkoming is € 500,--. Een tegemoetkoming in deze lastige tijd geldt uiteraard ook voor culturele instellingen die jaarlijks een subsidie ontvangen van de gemeente. Deze instellingen hebben per post informatie ontvangen over hun voorwaarden en mogelijkheden.

Voorwaarden

De aanvraag voor financiële tegemoetkoming kan worden ingediend door een culturele instelling die voldoet aan onderstaande kenmerken en voorwaarden:
De instelling:

 • heeft geen subsidierelatie met de gemeente;
 • is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • heeft inkomstenverlies in 2020 door corona;
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • is gevestigd en actief in de gemeente Ooststellingwerf;
 • organiseert activiteiten gericht op de kunsten, cultureel erfgoed en media die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

Aanvraag

 • Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend;
 • Aanvragen kunnen tot 31 augustus 2021 met onderstaand aanvraagformulier
 • Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld;
 • Uitbetaling vindt plaats op het rekeningnummer zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

Wat heb ik nodig?

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier incl. bewijsstukken. Hieronder te downloaden

U kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. M. Schutte
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE

U kunt het formulier (+ bewijsstukken) ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen.
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: