De kosten van energie zijn hoog. Voor veel mensen is het duur om hun huis te verwarmen. Zeker als zij veel thuis zijn. Daarom stelt de gemeente Ooststellingwerf subsidie beschikbaar om warmteplekken te creëren in elk dorp/elke buurt. Hier kunnen inwoners naartoe komen om warm te zitten en anderen te ontmoeten. Zo besparen zij op de energiekosten van hun woning.

Waarvoor kunt u de subsidie aanvragen?

U kunt een bedrag van maximaal € 5000,- aanvragen voor een warmteplek in een van de dorpen in Ooststellingwerf.

Een warmteplek is een openbaar toegankelijke en warme plek die voor iedere inwoner van Ooststellingwerf gratis is. De warmteplek moet minstens vier dagen per week, drie uren per dag open zijn. Er moeten minstens 15 mensen tegelijkertijd terecht kunnen. Bezoekers moeten er gratis eten en drinken kunnen krijgen.

Aanvragen

Wat moet u weten?

 • Subsidie aanvragen kan vanaf 22 december 2022 tot en met 28 februari 2023.
 • De startdatum van de warmteplek moet liggen tussen 22 december 2022 en 1 februari 2023.
 • Kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Per dorp/wijk kan voor één warmteplek subsidie worden aangevraagd. Het gaat om de volgende dorpen/wijken: □ Oosterwolde Noord; □ Oosterwolde Zuid; □ Oosterwolde SAWONO; □ Oosterwolde Haerenkwartier; □ Appelscha; □ Haulerwijk; □ Makkinga; □ Oldeberkoop; □ Nijeberkoop; □ Haule; □ Langedijke; □ Waskemeer; □ Elsloo; □ Donkerbroek; □ Fochteloo; □ Ravenswoud.
 • Er is per dorp voor 1 warmteplek subsidie beschikbaar. Stem dus binnen het dorp af waar de warmteplek komt.
 • Alleen rechtspersonen (verenigingen, stichtingen) kunnen een aanvraag indienen.
 • Het maximale subsidiebedrag per warmteplek is € 5.000,-.

Voorwaarden

 • De warmteplek moet openbaar toegankelijk en gratis zijn voor iedere inwoner van de gemeente.
 • De warmteplek moet starten tussen 22 december 2022 en 1 februari 2023. En open zijn tot 1 april 2023.
 • De warmteplek moet minstens vier dagen per weeg, drie uren per dag open zijn.
 • Er moeten minstens 15 mensen tegelijkertijd terecht kunnen.
 • Inwoners moeten er gratis eten en drinken kunnen krijgen.

Vragen?

Neem dan contact op met energie@ooststellingwerf.nl of via 14 0516.