In de Nieuwe Ooststellingwerver  van 15 september 2021 stond informatie over de aanslag afvalstoffenheffing. Dit riep bij een aantal inwoners vragen op. We leggen er in dit bericht meer over uit.

Voorheen kreeg elk huishouden in Ooststellingwerf drie keer per jaar een belastingaanslag voor Diftar+. Op deze aanslagen stond het aantal keren dat de grijze container (sortibak) in die periode was geleegd en het aantal kilo’s restafval dat erin zat.

Sinds 1 januari 2021 is dit gewijzigd en gaat het als volgt:
 

  • U betaalt één keer per jaar vastrecht voor afval. Dat gaat via de aanslag gemeentelijke belastingen in februari.
  • Op deze zelfde aanslag staat vanaf 2022 de afrekening van het aantal kilo’s afval door u aangeboden in het voorgaande jaar. U krijgt dus één keer per jaar (in plaats van drie keer) een afrekening (aanslag) voor het legen van de grijze container (Diftar+). Dit betekent dat u in 2021 geen aanslag krijgt over de ledigingen, omdat die in het komende jaar komt.

De termijnen voor automatische incasso zijn ook uitgebreid. U kunt in plaats van in acht termijnen nu in tien termijnen betalen.

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit is één van de redenen dat we het versturen van de aanslagen hebben veranderd. U hoeft nu namelijk nog maar één keer per jaar een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen en niet drie keer per jaar.

Wilt u weten hoeveel kilo restafval u aanbiedt? Download dan de app van afvalverwerker Omrin op uw smartphone of tablet. In de app kunt u altijd zien wanneer en hoeveel afval u heeft aangeboden.

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente via 140516.