De TONK-uitkering is verhoogd en in periode verlengd

De TONK-uitkering kunt u aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. De Tonk-uitkering is niet alleen voor ondernemers. Het is ook voor personen die door corona in de Werkloosheid Wet (WW) of in de bijstand zijn gekomen en nu financiële problemen hebben. Dit geldt ook voor tweeverdieners, waarvan een partner door corona geen inkomsten meer heeft.

TONK-uitkering aanvragen

De periode waarover u een TONK-uitkering kunt ontvangen is verlengd tot 1 oktober 2021. Heeft u al een TONK-uitkering ontvangen over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen. Uw uitkering wordt door ons aangepast naar de nieuwe bedragen en naar de verlengde periode.

Heeft u nog niet eerder de TONK-uitkering aangevraagd en denkt u wel recht te hebben, dan kunt u de TONK-uitkering over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 aanvragen. U kunt tot uiterlijk 1 november 2021 deze aanvraag indienen.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, en de kosten van elektriciteit, gas en water.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Voorwaarden voor de TONK-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft op dit moment minder inkomen dan in februari 2020 (de maand voordat corona uitbrak).
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U heeft in januari 2021 (peilmaand) minder dan € € 53.100,- aan vermogen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner, en de waarde van beleggingen of bitcoins. Eventuele overwaarde in de eigen woning telt niet mee.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • Voor het bepalen of u recht heeft op de TONK-uitkering wordt het (gezamenlijke) inkomen over januari 2021 (peilmaand) als uitgangspunt gehanteerd.
  • U voldoet aan de inkomensgrens

Inkomensgrens

U kunt in aanmerking komen voor de volledige TONK-uitkering als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan onderstaande bedragen:

  • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1330,- per maand, exclusief vakantietoeslag
  • Gehuwden: € 1900,- per maand, exclusief vakantietoeslag

Is uw inkomen hoger? Dan wordt 35% van het hogere bedrag verminderd op de Tonk-uitkering.

Hoogte TONK-uitkering

De hoogte van de uitkering is maximaal € 800,- per maand. Dus maximaal € 7.200,- voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Hoe hoog het precies is hangt af van uw huur of hypotheeklasten per maand.

Bij huur of hypotheeklasten per maand

Tegemoetkoming

Tot 250,--

Geen recht

€ 250 tot 300

€ 50 per maand

€ 300 tot 350

€ 100 per maand

€ 350 tot 400

€ 150 per maand

€ 400 tot 450

€ 200 per maand

€ 450 tot 500

€ 250 per maand

€ 500 tot 550

€ 300 per maand

€ 550 tot 600

€ 350 per maand

€ 600 tot 650

€ 400 per maand

€ 650 tot 700

€ 450 per maand

€ 700 en 750

€ 500 per maand

€ 750 tot 800

€ 550 per maand

€ 800 tot 850

€ 600 per maand

€ 850 tot 900

€ 650 per maand

€ 900 tot 950

€ 700 per maand

€ 950 tot 1000

€ 750 per maand

€ 1000 tot 1050

€ 800 per maand

€ 1050 tot 1100

€ 850 per maand

€ 1100 tot 1150

€ 900 per maand

€ 1150 tot 1200

€ 950 per maand

€ 1200 tot 1250

€ 1000 per maand

Gas water en licht boven € 200,-- per maand

€ 450,- eenmalig

Rekenvoorbeeld

U bent een alleenstaande ouder en uw inkomen is € 1530 per maand, exclusief vakantietoeslag. Het verschil (draagkracht) is € 200,- (namelijk: € 1530 - € 1330). Dat betekent dat u 35% van € 200 = € 70 per maand minder TONK-uitkering krijgt. Heeft u bijvoorbeeld volgens de tabel recht op een TONK-uitkering van 9 maanden x € 300,- = € 2.700,- totaal, dan wordt deze uitkering door de draagkracht in dit geval verlaagd tot € 230,- per maand. Uw TONK-uitkering bedraagt dan 9 x € 230,- = € 2.070,- totaal.

Woonlasten

Heeft u hogere woonlasten dan € 1.050,- per maand, maar heeft u een hoger inkomen dan de inkomensgrens? Dan wordt dit verschil afgetrokken van de vermelde tegemoetkoming in het vetgedrukte gedeelte van de tabel. Voorbeeld: u heeft volgens de tabel recht op een TONK-uitkering van € 900,- per maand en uw draagkracht is 35% van € 400,- = € 140,- per maand, dan wordt uw TONK-uitkering vastgesteld op 9 maanden x € 760,- = € 6.840,- totaal.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering over de periode januari 2021 tot oktober 2021 krijgen. Als u recht heeft op de TONK-uitkering, dan wordt dit bedrag in één keer aan u uitbetaald. Heeft u al eerder een TONK-uitkering ontvangen, dan ontvangt u automatisch bericht van de gemeente over de verlengde periode en de gewijzigde bedragen.

Telt deze uitkering mee als inkomen?

Nee, de TONK-uitkering telt niet mee als belastbaar inkomen. U ontvangt hiervan geen jaaropgaaf.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Heeft u al een TONK-uitkering ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen, maar ontvangt u automatisch bericht over een nieuwe toekenning. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 31 oktober 2021.

TONK-uitkering aanvragen

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?