Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf maandag 13 januari weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op donderdag 6 februari (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
Kom je ook jouw project pitchen? Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de leden van het adviesplatform Iepen Mienskipsfûns. Zo kunnen ze hun plannen nog meer versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen. Meld je tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Wanneer: Woensdag 15 januari van 18:00u tot 21:00u
Waar: 't Buurthuus, Mandehof 13, Noordwolde

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.