In de periode van 29 juli tot en met 23 augustus is de welstandscommissie met vakantie. In deze periode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente Ooststellingwerf plaatsvinden.

Het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden is gedurende deze periode wel geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. Wij verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel mogelijk op uw gebruikelijke manier op te sturen (post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen bij de behandeling aanwezig zijn, mits op afspraak