Drie keer per jaar worden aanslagen containerledigingen (dus over vier maanden) opgelegd, namelijk:

  • de ledigingen over de periode januari t/m april, deze worden eind mei opgelegd.
  • de ledigingen over de periode mei t/m augustus, deze worden eind september opgelegd.
  • de ledigingen over de periode september t/m december deze worden eind januari opgelegd.

Veel gestelde vragen m.b.t. de aanslagoplegging containerledigingen zijn:

Waarom is er gekozen voor het afrekenen naar kilo’s (Diftar+)?

Diftar+ is ingevoerd omdat het Rijk de gemeente regels voorschrijft. Gemeenten moeten de zogenaamde VANG-doelstelling gaan halen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

De VANG-doelstelling gaat er vanuit dat iedere inwoner na 2020 slechts 100 kg afval aanbiedt. Daar waar afval weer als grondstof kan worden gebruikt, zal dit niet meetellen in de norm.

Glas, textiel, plastic, papier kan allemaal weer als grondstof worden gebruikt. Maar dan moet dat wel apart gehouden worden. Als het gemengd is met uw huishoudelijke afval in de grijze container, kan het niet meer als grondstof worden gebruikt.

Het afval is dat deel dat niet meer kan worden hergebruikt en moet worden verbrand. 

Hoe worden de kilo’s vastgesteld?

We wegen met een geijkt systeem. Het inzamelvoertuig weegt de container als deze wordt opgetild. Vervolgens wordt de container geleegd en voordat de container wordt neergezet wordt de container nogmaals gewogen. Het verschil voor legen en na legen is het aantal kilo’s afval. Het gewicht van de container en vastgeplakt afval wordt niet meegerekend.

De containers worden afzonderlijk van elkaar gewogen. Op de site van Omrin staat hierover een heel duidelijk filmpje.

Waarom wordt plastic niet apart ingezameld?

Omrin heeft een nascheidingsinstallatie. Met deze installatie wordt het plastic achteraf uit het huisvuil gehaald. Het voordeel hiervan is dat de verschillende soorten plastic per soort kunnen worden gescheiden. Bij scheiden aan de bron (dus door u zelf) wordt dit over het algemeen minder goed gedaan.

Dat is logisch, omdat de kennis over de verschillende soorten plastic er simpelweg bij de meeste burgers niet is. De installatie herkent de verschillende soorten plastic door een infraroodsysteem.

De opbrengst van de grondstoffen die dit oplevert, komt als opbrengst terug in de afvalstoffenheffing. Daardoor houden we het tarief zo laag mogelijk.

Ik ben al maanden geleden verhuisd naar een ander adres, maar heb toch nog een aanslag containerledigingen ontvangen voor mijn oude adres.

Dat kan kloppen. Als u bijvoorbeeld  op 15 maart 2020 bent vertrokken naar een ander adres, dan kan met de aanslagoplegging van eind mei nog een aanslag worden opgelegd voor de ledigingen voor 15 maart 2020. Soms gebruikt u de container ook nog (kort) na uw verhuizing. Ook die ledigingen worden aan u berekend. De datums van de ledigingen staan vermeld. 

Ik heb twee aanslagen containerledigingen ontvangen, hoe kan dat?

Soms worden voor hetzelfde adres twee aanslagen opgelegd. Bij overlijden of verhuizing zal iemand anders de resterende containerledigingen van die periode betalen.

Bij bijvoorbeeld het overlijden van uw partner worden de ledigingen tot de overlijdensdatum op naam van die partner opgelegd. De ledigingen daarna komen voor rekening van degene die achterblijft. U betaalt niet dubbel. 

Ik had een recreatiewoning, maar heb er nu ledigingen op staan van de nieuwe eigenaar.

Als dit het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente. Wij controleren dan de gegevens in het kadaster. Uiteraard hoeft u te betalen voor de ledigingen vanaf het moment dat u geen eigenaar meer bent. 

Mijn container is maar half geleegd, betaal ik nu wel voor een volle container?

De grijze container wordt berekend naar het gewicht. In dit geval wordt alleen het deel dat is geleegd in rekening gebracht. De rest komt de volgende keer.

De container wordt namenlijk gewogen voor en na legen. Het verschil wordt in rekening gebracht.

Bij de groene container kan het vuil in de winterperiode bevriezen. Om te voorkomen dat de container hierdoor niet geleegd kan worden, kunt u de container de nacht voor lediging binnen zetten.

Het losmaken van vuil kan ook helpen. 

Kan ik een slot op mijn container krijgen zodat anderen geen afval bij mijn container in kunnen gooien?

Als u de container vol aanbiedt, zal er geen ruimte zijn om er nog iets bij te gooien.

Als u toch een slot wilt, kunt u dat aan Omrin laten weten. Dit kan telefonisch. De kosten van een slot zijn € 51,00. U krijgt dan bericht als het slot wordt geplaatst.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de sleutel. Bent u die kwijt, dan moet u op eigen kosten een nieuwe aanvragen.

Kan iemand anders het slot openen?

Nee dat kan niet, ieder slot is uniek. Het slot wordt door de apparatuur op de huisvuilwagen geopend en weer gesloten.