Vrijdag 13 december organiseerde  de gemeente Ooststellingwerf een kansenmarkt waar statushouders, ondernemers, uitzendorganisaties en scholen elkaar konden ontmoeten  De markt werd zeer goed bezocht; er waren ruim 75 statushouders. Tijdens deze kansenmarkt werden statushouders uit de gemeente geïnformeerd over opleidingen, vacatures en andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Veel te zien, te leren en te doen

Van folders tot filmpjes, van bosmachines tot verkeersborden op schaal, de diversiteit waarover bezoekers informatie konden inwinnen was groot. Buiten was  gelegenheid  te leren fietsen en sleutelpersonen (voormalig vluchtelingen ) en tolken hielpen om de taalbarrière op te heffen. Wethouder Marcel Bos kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: ‘Het kan -voor mensen die de taal nog niet beheersen en Nederland nog niet goed kennen- best een  drempel zijn om naar een kansenmarkt te komen. Geweldig om te zien dat dit de statushouders er niet van weerhouden heeft om te komen; vrijwel alle genodigden waren aanwezig’.  En die kansen? Die zijn gepakt!  De eerste aanmeldingen voor opleidingen zijn binnen en veel bezoekers hebben binnenkort een kennismakingsgesprek bij een van de aanwezige bedrijven voor een werkervaringsplek, stage of betaalde baan.

Diverse deelnemende partijen

Naast medewerkers van de gemeente waren Staatsbosbeheer, Terra Next (opleider groene sector), Scala, Vluchtelingenwerk, ISK (opleider voor jonge statushouders tot 26 jaar), ROC Friese Poort (entreeopleiding), Friesland College, bedrijf Zuid Oost Zorg, en lokale uitzendbureaus Timing, Aan het Werk, Werkplan &  Randstad aanwezig.