Is er geen aangifte van verhuizing gedaan en is er geen adres meer bekend? Dan volgt de ambtshalve procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Deze persoon wordt dan uitgeschreven (emigratie) naar: adres Onbekend, land Onbekend. De persoon staat dan formeel niet meer op een actueel adres ingeschreven. De bijhouding van de persoonslijst wordt “opgeschort”.

De Eerste Kamer heeft in 2000 een wet aangenomen waardoor burgers alleen nog recht op uitkeringen en subsidies hebben als de adresgegevens bij de administraties van de uitvoerende instanties overeenkomen met de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

De uitschrijving wordt aan de afnemers (de administraties van de uitvoerende instanties) van de BRP doorgegeven.

Hoe werkt het?

Uitkeringen en subsidies

De gevolgen van de procedure Vertrokken onbekend Waarheen (VOW) zijn o.a. dat de volgende rechten opgeschort worden:

Algemene bijstandswet, De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, De Algemene Ouderdomswet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten etc.

Als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, wordt bij de Sociale Verzekeringsbank uw AOW uitkering verlaagd als u geen aaneengesloten periode in Nederland hebt gewoond. Dus minder AOW uitkering of een AOW uitkering die niet op de kalendermaand van uw 65e jaar wordt uitgekeerd.

Documenten verstrekken

De gemeente kan u geen uittreksels, rijbewijs of identiteitsbewijs verstrekken. Ook kan door het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) geen kenteken op uw naam gezet worden.

Boetes

Boetes van bijvoorbeeld bekeuringen, opgelegd door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), worden naar uw laatste adres van inschrijving gestuurd. De rechter heeft een uitspraak gedaan dat de persoon zelf verantwoordelijk is voorzijn/haar inschrijving in de BRP. De rechtszaak werd niet geseponeerd.

Advies: Zorgt u ervoor dat u juist staat ingeschreven in de BRP van uw (woon)gemeente!

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker