Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • Een parkeerschijfzone in te stellen in de Stationsstraat door het plaatsen van de borden E10zb (begin parkeerschijfzone) en E11 (einde parkeerschijfzone) van het RVV 1990, bijlage 1;
  • Een stopverbod in te stellen op de Herenweg in Donkerbroek van 8:15 uur tot 8:45 uur en van 14:00 uur tot 14:45 uur door het plaatsen van de borden E2 voorzien van het onderbord OB206p van het RVV 1990, bijlage 1;

Ter inzage besluiten

De verkeersbesluiten liggen vanaf 12 november 2019 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. De besluiten treden direct na bekendmaking in de Staatcourant van 12 november 2019 in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over deze besluiten, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat een besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening