Vanwege de aanleg van een betonnen fietspad ontstaat er vanaf 10 oktober t/m 29 oktober ernstige verkeershinder op de Zwetteweg in Haule en de Bovenweg in Donkerbroek.

Het betreft de Zwetteweg vanaf de Haulerdiek t/m de Kruisweg en de Zwetteweg-Bovenweg vanaf de Kruisweg t/m de Schansmeerweg. Voor de fietsers is er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: