Op woensdag 30 oktober  2019 vanaf 19.30 uur is het vervolg van de raadscommissie Planning & Control in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde. Op dinsdag 29 oktober is de vergadering geschorst, deze wordt woensdag 30 oktober voort gezet. 

Agenda

  • Programmabegroting 2020-2023 en aanpak begrotingstekort 2020-2023

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nlstaan de achterliggende stukken.

De  raadcommissievergadering is  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).