Ter voorbereiding op de jaarwisseling werkt de gemeente Ooststellingwerf nauw samen met politie en brandweer. Wij willen er voor zorgen dat het jaar op een veilige en gezellige manier start. Samen met u willen wij er een gezellige jaarwisseling van maken. Helpt u mee?

Carbidschieten

Op oudejaarsdag worden traditiegetrouw de melkbussen weer uit de schuur gehaald om er eens flink op los te knallen. Carbidschieten is leuk, maar de veiligheid is ook erg belangrijk. Houd dus rekening met de volgende voorwaarden:

  • Er moet gebruik worden gemaakt van een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter.
  • Carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • De plaats vanwaar geschoten wordt, moet minstens op een afstand van 75 meter van de woonbebouwing zijn en op minstens 300 meter afstand van een gebouw waar dieren gehouden worden.

Mocht u twijfels hebben over de mogelijke locatie voor het carbidschieten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0516.

Ter gelegenheid van de jaarwisseling is het in de gemeente Ooststellingwerf toegestaan (goedgekeurd) vuurwerk af te steken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Vreugdevuren

Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op de hoek van de straat een vuurtje gestookt. Dit mag niet. Het is namelijk niet toegestaan om een vuurtje te stoken in de open lucht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014. Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, zolang er geen afvalstoffen worden verbrand.

Sluitingstijden tijdens de jaarwisseling

De sluitingstijd tijdens de jaarwisseling is 05.00 uur. De horecaondernemers mogen tot de bovengenoemde tijden hun bedrijf geopend houden. Horecabedrijven moeten zich houden aan de voorschriften van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer. De geluidsnormen genoemd in dit besluit zijn ook tijdens de jaarwisseling van toepassing. De kans bestaat dat er geluidsmetingen worden verricht.

Slopen is kopen

We werken met zijn allen samen aan een fijne jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar een aantal gemeentelijke eigendommen vernield. Wij vinden dit erg jammer. Wij vragen u te signaleren wanneer er vernielingen aan eigendommen plaatsvinden en deze bij ons en/of de politie te melden.

  • Bij klachten: bel 14 0516

Bij vernielingen op gemeentelijke eigendommen en wanneer de dader wordt opgepakt, wordt de schade op de dader verhaald. Dit kan in een aantal gevallen flink wat gaan kosten.

Kijk voor meer informatie over de jaarwisseling op www.ooststellingwerf.nl/jaarwisseling.