Ter voorbereiding op de jaarwisseling werkt de gemeente Ooststellingwerf nauw samen met politie en brandweer. Wij willen er voor zorgen dat het jaar op een veilige en gezellige manier start. Samen met u willen wij er een gezellige jaarwisseling van maken. Helpt u mee?

Houd u aan de geldende coronamaatregelen. Een overzicht van de regels voor binnen en buiten vindt u op de website van de Rijksoverheid

Carbidschieten

Op oudejaarsdag worden traditiegetrouw de melkbussen weer uit de schuur gehaald om er eens flink op los te knallen. Carbidschieten is leuk, maar de veiligheid is ook erg belangrijk. Houd dus rekening met de volgende voorwaarden:

  • Er moet gebruik worden gemaakt van een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter.
  • Carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • De plaats vanwaar geschoten wordt, moet minstens op een afstand van 75 meter van de woonbebouwing zijn en op minstens 300 meter afstand van een gebouw waar dieren gehouden worden.
  • De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de 1,5 meter afstand houden. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Mocht u twijfels hebben over de mogelijke locatie voor het carbidschieten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0516.

Landelijk vuurwerkverbod 

Er is een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Meer informatie over het vuurwerkverbod staat op de website van de Rijksoverheid.

Vreugdevuren

Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op de hoek van de straat een vuurtje gestookt. Dit mag niet. Het is namelijk niet toegestaan om een vuurtje te stoken in de open lucht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014. Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, zolang er geen afvalstoffen worden verbrand.

Slopen is kopen

We werken met zijn allen samen aan een fijne jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar een aantal gemeentelijke eigendommen vernield. Wij vinden dit erg jammer. Wij vragen u te signaleren wanneer er vernielingen aan eigendommen plaatsvinden en deze bij ons en/of de politie te melden.

  • Bij klachten: bel 14 0516

Bij vernielingen op gemeentelijke eigendommen en wanneer de dader wordt opgepakt, wordt de schade op de dader verhaald. Dit kan in een aantal gevallen flink wat gaan kosten.

Kijk voor meer informatie over het vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020/2021 op de website van de Rijksoverheid