Als je in 2022 energietoeslag kreeg van de gemeente Ooststellingwerf, ontvang je binnenkort € 500,- op jouw rekening. Dit is het eerste deel van de energietoeslag 2023.

Ooststellingwerf keert alvast € 500,- uit van de energietoeslag 2023 aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit geldt alleen voor inwoners die ook in 2022 energietoeslag hebben gekregen in Ooststellingwerf. Uiterlijk in maart 2023 wordt het bedrag uitbetaald. Dit wordt automatisch geregeld, je hoeft hier niks voor te doen.

Wet energietoeslag

Door de hoge energieprijzen heeft de landelijke overheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023. Deze wet gaat waarschijnlijk pas in juni 2023 in. Voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten duurt wachten op het ingaan van deze wet te lang. Daarom heeft het college besloten om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast een voorschot van €500,- euro te betalen aan diegene die energietoeslag heeft ontvangen in 2022 van de gemeente Ooststellingwerf.

140% bijstandsnorm en nieuwe aanvragen

Het college heeft de inkomensgrens voor de energietoeslag 2023 aangepast. Als de nieuwe wet er is, is het ook voor mensen met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm mogelijk energietoeslag aan te vragen. Zodra het mogelijk is om dit aan te vragen, communiceren we dit via de website en de gemeentepagina.