Binnenkort ontvangt iedereen die gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een brief met daarin de rekening van hun eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar worden de maanden april en mei voor iedereen kwijtgescholden vanwege de Coronacrisis.