Binnenkort ontvangt iedereen die gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een brief met daarin de rekening van hun eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar worden de maanden april en mei voor iedereen kwijtgescholden vanwege de Coronacrisis.

Per 1 januari 2020 geven gemeentes aan het CAK door wie een eigen bijdrage betaalt. Door landelijke vertragingen hebben de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland eind augustus iedereen aangemeld voor dit jaar. Iedereen die is aangemeld ontvangt een startbrief en de eerste rekeningen  van het CAK. Controleer deze goed.

Kloppen er gegevens niet?

Verkeerde gegevens in de maanden van zorg

Klopt er iets niet in de maanden die genoemd worden? Vul dan het formulier Wijziging eigen bijdrage CAK in. U mag ons hiervoor ook bellen op (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). 

Verkeerde gegevens huishouden of partner

Kloppen de gegevens van uw partner of huishouden niet? Dat kunt u bij het CAK doorgeven. De gegevens van uw partner of huishouden zijn belangrijk voor het vaststellen van uw Wmo eigen bijdrage. Het CAK controleert deze gegevens en past dit voor u aan.

Betalingsregeling

Wanneer u een betalingsregeling wilt, vraag dan een betalingsregeling aan bij het CAK.

Meer informatie

Meer  informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.