De gemeente realiseert een aantal grootschalige zonnevelden. Daarmee willen we duurzame energie opwekken. Een belangrijke stap richting 2030: in dat jaar willen we namelijk  een energieneutrale gemeente zijn.