Soms maakt u meer kosten door bijzondere omstandigheden. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of en andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor speciale schoenen, dieetkosten of extra stookkosten omdat u reuma heeft.

Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van de zorgverzekering. Kunt u deze kosten niet zelf betalen? Dat kunt u misschien individuele bijzondere bijstand of inkomensondersteuning krijgen. Bijzondere bijstand of inkomensondersteuning vraagt u aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende punten:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Let op: vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt! Anders kunnen we uw aanvraag afwijzen.

Vraagt u bijstand aan voor kosten die in totaal lager zijn dan € 50,-? Die kunt u in december indienen. De bijbehorende nota’s mogen niet ouder zijn dan 12 maanden.

Eigen bijdrage aan de kosten

Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld uw spaargeld of eigen huis). Ook het inkomen en vermogen van uw gezinsleden tellen mee.

Aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand in.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD. 

Digitaal aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, uitprinten en opsturen naar het gemeentehuis. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u het formulier per post ontvangen? Bel dan 14 0516. U kunt het ook persoonlijk ophalen bij het gemeentehuis.

U stuurt de volgende (bewijs)stukken mee:

  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden. Evenals van uw partner en andere gezinsleden (als u die heeft).
  • Bewijzen van de te maken kosten.

Ontvangt u een Participatiewet-uitkering- of een IOAW/IOAZ-uitkering? Of heeft u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u geen inkomens- en vermogensgegevens bij te voegen.

Let op: we nemen alléén volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling. Is dit niet het geval, sturen we uw aanvraag terug.

Antwoord op uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken antwoord van ons.

Aanvullende informatie

Lees eerst goed de 'Toelichting op het aanvraagformulier' hieronder bij openbare documenten. Dan weet u of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?