In onze gemeente werken we met het Diftar+ systeem. Dat betekent dat u een vaste afvalstoffenheffing betaalt en daarnaast ook per lediging. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Download de afvalkalender van Omrin

Update 08-02-2021: Winters weer zorgt voor aangepaste routes en diensten. Kijk voor meer informatie op de website van Omrin

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, te betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen

Wat moet in welke container?

Sortibak: plastic, blik, drinkpakken, restafval. Biobak: etensresten en groente- en gruistafval, klein tuinafval, mest van knaagdieren. papierbak: schoon en droog papier en karton

Op de website van Omrin staat nog een uitgebreider overzicht.

Heeft u gevonden wat u zocht?