Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dat kan. Op deze pagina leest u in welke situaties en hoe u dat kunt doen. En wat er daarna gebeurt.

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over een besluit, bel ons dan via 14 0516.

In welke gevallen kunt u een bezwaar indienen?

U kunt bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeente. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft.

Bijvoorbeeld als uw buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen. Of als uw uitkeringsaanvraag is afgewezen.

Heeft u bezwaar tegen uw gemeentelijke aanslag heffingen of uw WOZ-beschikking? Dan kunt u ook bezwaar maken, maar dit werkt anders. Zie hiervoor de pagina Belastingen en heffingen of de pagina WOZ-waarde.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Ga dan naar de pagina Klacht indienen.

Niet in alle gevallen is bezwaar mogelijk. Als bezwaar maken mogelijk is, staat dat altijd vermeld bij het besluit.

Waartegen kunt u géén bezwaar maken?

 • De regels die in de gemeente gelden (algemeen verbindende voorschriften, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening).
 • Beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan).
 • Privaatrechtelijke beslissingen (bijvoorbeeld een koopovereenkomst die de gemeente sluit).

Hoe maakt u bezwaar?

U moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen uw bezwaar indienen. De datum van het besluit staat in de brief die u gekregen heeft. Of – als het besluit niet rechtstreeks aan u gericht is – in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Ooststellingwerf. Dit is te vinden op de site van officiële bekendmakingen.  

U kunt op 2 manieren uw bezwaar indienen:

 • Digitaal;
  • Burgers: hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
  • Wilt u als maatschappelijke organisatie, bedrijf of zelfstandig ondernemer een bezwaar indienen? Dan kan dit digitaal met eHerkenning
 • Schriftelijk.

In beide gevallen moet u het volgende noemen in uw bezwaar:

 • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • Met welk besluit u het niet eens bent
 • Waarom u het niet eens bent met dat besluit
 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Uw handtekening
 • Als u digitaal bezwaar maakt, geldt uw DigiD als handtekening. Het is handig om een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent mee te sturen.

U stuurt het bezwaar op naar ons postadres.

Wat gebeurt er nadat u uw bezwaar hebt ingediend?

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat wij daarna met u contact opnemen over uw bezwaar. Als wij er niet samen uitkomen gaat uw bezwaar naar de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften.

De commissie houdt een hoorzitting. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U krijgt na de tijd een schriftelijk verslag van de hoorzitting.

De commissie brengt daarna een advies uit. Wij nemen aan de hand van dat advies een beslissing op uw bezwaar. Deze beslissing moet genomen worden binnen 12 weken na de dag waarop u voor het laatst bezwaar kon maken. Als het niet lukt om op tijd te beslissen op uw bezwaar, kan de beslissing nog maximaal 6 weken uitgesteld worden. In dat geval krijgt u daarover bericht.

Bent u het ook met de beslissing op uw bezwaar niet eens? Dan kunt u in de meeste gevallen beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op uw bezwaar staat hoe dat moet

Heeft u gevonden wat u zocht?