De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2022 en 2023

De Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) wegen 2022-2023 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder kunt u de kaart van Ooststellingwerf openen en kijken waar de werkzaamheden voor de komende 2 jaar plaats vinden. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden wordt via de gebruikelijke kanalen hierover gecommuniceerd. Voor vragen over de samenstelling van MOP wegen kunt u terecht bij Auwert Wouda, telefoonnummer 0516 566317 of per e mail, a.wouda@ooststellingwerf.nl.

Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566442 of per email f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566419 of per email a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Wegstremming Elsloo

Vanwege herstelwerkzaamheden aan de rijbaan wordt de Peperstraat in Elsloo van 15  t/m 26 november gestremd voor alle verkeer. Het betreft het rijbaan tussen de Peperstraat  nr. 7 en 8.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk. Voor de fietsers wordt er een omleidingsroute ingesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Op dit moment is de provincie Fryslân bezig met onderhoud aan de Venekoterweg. Tijdens dit onderhoud kwamen ze erachter dat de kwaliteit van een aantal leidingen zo slecht was dat ze vervangen moeten worden. Daardoor blijft de weg 2 weken langer gesloten, namelijk tot 12 november.

De Venekoterweg krijgt vanaf ovonde Ploeggang tot aan kruispunt Houtwal een nieuwe laag asfalt en aan de zijkanten van de weg komt een nieuwe funderingslaag. Deze werkzaamheden combineren ze met werkzaamheden aan de brug.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Wegstremming Fochteloo 

Vanwege asfaltonderhoud wordt de Vogelrijd in Fochteloo van 1 t/m 5 november gestremd voor alle verkeer. Het betreft het wegvak tussen de Vogelrijd  21 en 21a. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Ynze Hoekstra van Strukton BV, bereikbaar via telefoonnummer 06 2150 4415 en/of
  • Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 06 1100 1121 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Verkeershinder Haule en Donkerbroek 

 Vanwege de aanleg van een betonnen fietspad ontstaat er vanaf 10 oktober t/m 29 oktober ernstige verkeershinder op de Zwetteweg in Haule en de Bovenweg in Donkerbroek.

 Het betreft de Zwetteweg vanaf de Haulerdiek t/m de Kruisweg en de Zwetteweg-Bovenweg vanaf de Kruisweg t/m de Schansmeerweg. Voor de fietsers is er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Patrick Baas van de Samenwerking BV, bereikbaar via 06 3415 4407
  • Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 06 1100 1121 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Werkzaamheden brug Venekoten

Maandag 6 september begon de Provincie Fryslân met de werkzaamheden aan de brug Venekoten in Oosterwolde. De brug is gebouwd in 1964 en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Ook op andere plaatsen verbeteren ze de N919. Zo passen ze het kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg aan en is de Venekoterweg toe aan groot onderhoud. Kijk op www.fryslan.frl/n919 voor meer informatie over de planning en hinder van de werkzaamheden.

Afsluiting fietspad langs Tsjonger

Van vrijdag 6 september tot en met woensdag 29 oktober 2021 is het fietspad tussen Donkerbroek en Makkinga langs de Tsjonger afgesloten. Er vinden in deze periode herstelwerkzaamheden plaats aan de fietsvlonder. Fietsers worden via borden omgeleid.
 

Werkzaamheden N919

De provincie Fryslân verbetert de provinciale weg de N919. Zo vervangen ze de brug Venekoten in Oosterwolde. De ophaalbrug is in 1964 gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Ook op andere plaatsen is er werk aan de N919. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste stand van zaken? Kijk dan op www.fryslan.frl/n919 voor de nieuwste informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?