De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.(externe link)

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2022 en 2023

De Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) wegen 2022-2023 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder kunt u de kaart van Ooststellingwerf openen en kijken waar de werkzaamheden voor de komende 2 jaar plaats vinden. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden wordt via de gebruikelijke kanalen hierover gecommuniceerd. Voor vragen over de samenstelling van MOP wegen kunt u terecht bij Jelle de Vos, telefoonnummer 0516 566344 of per e mail, j.devos@ooststellingwerf.nl.

Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566442 of per email f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566419 of per email a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Wegstremmingen

Wegens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden worden de onderstaande wegen afgesloten voor alle verkeer:

  • Kloosterheerd (doodlopende straat) in Elsloo. Afgesloten van 22 mei t/m 30 juni.
  • Ploeggang (ter hoogte van de winkelboulevard) in Oosterwolde. Afgesloten op woensdag 7 juni van 07:00 t/m 18:00 uur.

De duur van de stremming is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: