De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2022 en 2023

De Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) wegen 2022-2023 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder kunt u de kaart van Ooststellingwerf openen en kijken waar de werkzaamheden voor de komende 2 jaar plaats vinden. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden wordt via de gebruikelijke kanalen hierover gecommuniceerd. Voor vragen over de samenstelling van MOP wegen kunt u terecht bij Jelle de Vos, telefoonnummer 0516 566344 of per e mail, j.devos@ooststellingwerf.nl.

Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566442 of per email f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566419 of per email a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Vanaf maandag 30 mei wordt er op verschillende plekken in de gemeente gewerkt aan het riool. Dit duurt tot eind juli. Een overzicht van de straten waaraan gewerkt wordt vindt u hier. 

Onderhoud provinciale parallelweg N351

Van maandag 11 juli t/m vrijdag 22 juli voert de provincie Fryslân onderhoud uit aan de provinciale parallelweg N351 van Nijeberkoop tot Oldeberkoop. De parallelweg krijgt een nieuwe laag asfalt. Voor de uitvoering leiden we het landbouwverkeer om via de hoofdrijbaan en het fietsverkeer via de Oosterwoldseweg.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of via 058-292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Weten waar we nog meer onderhoud uitvoeren? Kijk dan op www.fryslan.frl/onderhoudswerkzaamheden voor de actuele informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?