De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021 is januari 2020 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Wegstremmingen

 

 

Webstremmingen Fochteloo, Appelscha & Oosterwolde

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud worden de onderstaande wegen gestremd:

  • Van 4 t/m 19 december: Tolhekslaan te Appelscha.
  • Van 26 oktober t/m 18 december: Molenweg te Oosterwolde en Verlaat te Fochteloo (vanaf de rotonde (N919) Schottelenburgweg t/m de bebouwde kom van Appelscha). Wegens omstandigheden is het werk later gereed.

Het fietspad langs de Molenweg en Verlaat blijven toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. Voor het overige verkeer is er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  •  

Groot onderhoud diverse wegen Oosterwolde en Haulerwijk

Op de wegen Waardeel-Buurstede, Nanningaweg en Molenweg in Oosterwolde, de Turfsteker in Haulerwijk en de Wolvegasterweg in Oldeberkoop wordt (groot) onderhoud uitgevoerd.

Op de Waardeel-Buurstede in Oosterwolde zal de bestaande verharding van betonstraatsteen worden vervangen door een asfaltverharding en wordt een regenwaterriool aangebracht.

De Nanningaweg in Oosterwolde, vanaf nummer 37 tot en met de rotonde wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag op zowel de rijweg als het fietspad. Er wordt ook er een betere scheiding gemaakt tussen het fietspad en de rijweg en de wateroverlast op het fietspad wordt aangepakt. De bussluis bij de sluis wordt ook herstraat. Het bestaande voetpad aan de kant van de Opsterlandse Compagnonsvaart vervalt en de berm wordt ingezaaid.

Op de Molenweg in Oosterwolde tussen de rotonde en de Prakkenlaan worden schades aan het asfalt hersteld en wordt de trottoirband aan de vaartzijde nieuw aangebracht. Volgend jaar wordt op deze weg een tweekleurige slijtlaag (split) aangebracht.

In Haulerwijk zal op een klein gedeelte op de Turfsteker de betonstraatstenen worden vervangen door een asfaltverharding.

De Wolvegasterweg te Oldeberkoop wordt opnieuw in profiel gebracht door het weghalen van de grootste bulten in de weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag tot aan de gemeentegrens.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS te Leek. Toezicht namens de gemeente wordt gevoerd door Sweco Nederland bv. 

De planning van de werkzaamheden is:

  • Waardeel – Buurstede Oosterwolde:      week 38 tot 46
  • Nanningaweg Oosterwolde:                   week 42 t/m 10 november
  • Molenweg Oosterwolde:                         week 40 en 41
  • Turfsteker Haulerwijk:                             week 42, 43 en 44
  • Wolvegasterweg Oldeberkoop:               week 44, 45, 46

Aanwonenden en aanliggende bedrijven worden door middel van een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Tevens worden er ca. één week voor aanvang van de werkzaamheden borden geplaatst voorzien van de datums waarop de wegvakken gestremd zijn. Voor het doorgaande verkeer worden er omleidingsroutes aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Visser van gemeente Ooststellingwerf, of met S, Wheda van Sweco Nederland bv

Wegstremming Dorpsstraat te Haule

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en het aanbrengen van bermverharding wordt de Dorpsstraat te Haule van 16 tot en met 30 november gestremd voor verkeer (vanaf de rotonde tot de bebouwde kom). 

Tijdens de uitvoeringsperiode is er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Heeft u gevonden wat u zocht?