De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.(externe link)

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2022 en 2023

De Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) wegen 2022-2023 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder kunt u de kaart van Ooststellingwerf openen en kijken waar de werkzaamheden voor de komende 2 jaar plaats vinden. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden wordt via de gebruikelijke kanalen hierover gecommuniceerd. Voor vragen over de samenstelling van MOP wegen kunt u terecht bij Jelle de Vos, telefoonnummer 0516 566344 of per e mail, j.devos@ooststellingwerf.nl.

Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566442 of per email f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566419 of per email a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Wegstremming Norgerweg in Haulerwijk

De Norgerweg in Haulerwijk is vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 27 oktober gestremd voor doorgaand verkeer. Dit in verband met herstraatwerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd  in het gedeelte tussen de Laweijstraat tot aan de grens van de bebouwde kom.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk kan de stremming korter of langer zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder op het werk, de heer S. Wheda van Sweco Nederland B.V, via 06 - 51 35 99 90.  Of de uitvoerder van het werk de heer P. de Jong van Otten infra bv, via 06 - 42 36 70 29.

Wegstremming Oosterse Es in Appelscha

DDe Oosterse Es in Appelscha is vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 24 november gestremd voor doorgaand verkeer. Dit in verband met herstraatwerkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf de Boslaan tot aan Smidslaantje

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk kan de stremming korter of langer zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder op het werk, de heer S. Wheda van Sweco Nederland B.V, via 06 - 51 35 99 90.  Of de uitvoerder van het werk de heer P. de Jong van Otten infra bv, via 06 - 42 36 70 29.