De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021 is januari 2020 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Vanwege het aanbrengen van bermverharding (graskeien) worden de onderstaande wegen van 1 t/m 26 maart gestremd voor doorgaand verkeer.

  • Schrappinga in Oosterwolde.
  • Haulerdiek in Haule.

Het fietspad langs de betreffende wegen blijft toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. Voor het overige verkeer wordt er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

N919 Oosterwolde

Oosterwolde krijgt een nieuwe ophaalbrug en de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg passen we hierop aan. De provincie combineert het vernieuwen van de brug met het veiliger maken van de N919. De brug is dan gestremd maar er komt een tijdelijke noodbrug. Het gaat om het deel vanaf de ovonde Ploeggang (bij de Chinees) tot en met ’t Oost. In februari starten we met het veiliger maken van kruispunt Rijweg. In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden klaar.

Kruispunt Rijweg

De afslag Rijweg is het vierde kruispunt wat de provincie Fryslân aan gaat pakken. Op dit kruispunt steken veel fietsers over. Het is daarom belangrijk dat fietsers veilig kunnen oversteken. We leggen daarom een fietsoversteek met dubbele middengeleider aan. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken, zodat fietsers in twee keer de weg oversteken. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, met name voor de fietsers. Daarnaast is de N919 een 80 km/u weg. Ook met het oog op de veiligheid van de fietsers brengen we de snelheid rond het kruispunt omlaag naar 60 km/u. Dit is onder andere te herkennen aan de markering. Waar een 80 km/u weg markering in het midden van de weg heeft, heeft een 60 km/u alleen kantmarkering. Hiermee starten we in februari 2021.

Hinder

De oversteek vanaf de Rijweg richting Fochteloo is afgesloten van 22 februari tot 23 maart. Voor de N919 geldt dat er één rijbaan beschikbaar blijft. Op 22 en 23 maart is de N919 vanaf de Molenweg tot ’t Oost volledig afgesloten. Tijdens deze dagen wordt het doorgaand verkeer omgeleid.

De werkzaamheden zorgen er ook voor dat de bussen een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen opstappen op alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van Arriva en Qbuzz, bij de haltes of op de website van Arriva.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie.

Vanwege herstelwerkzaamheden aan de rijbaan ontstaat er op 1 en 2 maart verkeershinder ter hoogte van de Vaart ZZ 47 (locatie nieuwe Poiesz) in Appelscha. Tijdens de uitvoeringsperiode wordt de halve rijbaan afgesloten wat enige vertraging kan veroorzaken.

De duur van de stremming is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vanwege het aanbrengen van bermverharding (graskeien) worden de onderstaande wegen gestremd of ontstaat er verkeershinder.

  • 22 t/m 26 februari, Wester Es in Appelscha (rotonde tot de N381). Het fietspad langs de Wester Es blijft toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. Voor het overige verkeer wordt er een omleidingsroute ingesteld.
  • 1 en 2 maart, Tronde, Bûtewei en Hoofdweg in Elsoo. 1, 2 en 3 maart, Nanningaweg (tussen de rotonde en de N381) in Oosterwolde. De werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering worden bij alle wegen verkeersregelaars ingezet.De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Busstation in Oosterwolde

Vanaf eind februari start de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf met de aanpak van het busstation in Oosterwolde.

Het busstation wordt toegankelijker. De bestrating bij de bushaltes wordt verhoogd, de fietsenstallingen en abri’s vervangen en de bestrating vernieuwd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Faber uit Bolsward. Zij starten in de laatste week van februari met het inrichten van een tijdelijk busstation op het terrein van Arriva (Moskampweg), naast het huidige busstation.

Als het tijdelijke busstation in gebruik is, verplaatsen de werkzaamheden naar het huidige busstation. De reiziger heeft er zo beperkt hinder van. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei gereed. Vanaf 1 juni 2021 kunnen reizigers gebruikmaken van het nieuwe busstation in Oosterwolde.

Actuele vertrektijden

Inmiddels zijn al een dynamisch reizigers informatie systeem (DRIS) geplaatst. Hiermee zijn de actuele aankomst- en vertrektijden zichtbaar. De systemen passen de tijden aan, zodat de reiziger weet of een bus vertraagd is.

Contact

Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op met projectleider Henk Hoeksma. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 058-2925925 of via e-mail provincie@fryslan.frl van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Heeft u gevonden wat u zocht?