De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021 is januari 2020 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Vervangen fiets- voetgangersbrug Molenweg - Houtwal

De bestaande brug is in slechte staat en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De bestaande brug wordt volledig gesloopt en er komt een hele nieuwe brug.

Met de uitvoering van het werk wordt op 29 maart 2021 gestart. De brug zal voor het begin vaarseizoen op 15 mei 2021 gereed zijn. Veel werkzaamheden zullen vanaf het water plaatsvinden, maar de Molenweg zal ter hoogte van de brug vanaf 29 maart tot en met 9 april afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De aanliggende woningen zijn bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de hoofdbrug.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Foppe Visser van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 442 of e-mail f.visser@ooststellingwerf.nl

Wegstremmingen kruising Laagduurswoude, N351

Vanwege uitvoerende werkzaamheden van het verleggen van kabels en leidingen kan er hinder ondervonden worden op de volgende momenten aan de oversteek bij Laagduurswoude:

  • Van 3 tot en met 11 mei leiden we het verkeer op de provinciale weg over één rijbaan. Dit kan enige verkeershinder geven.
    Van dinsdagavond 11 mei om 20.00 uur tot woensdagavond 12 mei om 20.00 uur is de weg in verband met asfalteringswerkzaamheden volledig gestremd voor alle verkeer.
    Het verkeer wordt omgeleid via de N380 Schoterlandseweg, Donkerbroek-Oudehorne.
  • De oversteek zelf is van 3 mei tot en met 21 mei afgesloten, ook voor fietsers. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden 21 mei afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

provincie@fryslan.frl of bellen naar 058-2925925 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Busstation in Oosterwolde

Vanaf eind februari start de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf met de aanpak van het busstation in Oosterwolde.

Het busstation wordt toegankelijker. De bestrating bij de bushaltes wordt verhoogd, de fietsenstallingen en abri’s vervangen en de bestrating vernieuwd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Faber uit Bolsward. Zij starten in de laatste week van februari met het inrichten van een tijdelijk busstation op het terrein van Arriva (Moskampweg), naast het huidige busstation.

Als het tijdelijke busstation in gebruik is, verplaatsen de werkzaamheden naar het huidige busstation. De reiziger heeft er zo beperkt hinder van. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei gereed. Vanaf 1 juni 2021 kunnen reizigers gebruikmaken van het nieuwe busstation in Oosterwolde.

Actuele vertrektijden

Inmiddels zijn al een dynamisch reizigers informatie systeem (DRIS) geplaatst. Hiermee zijn de actuele aankomst- en vertrektijden zichtbaar. De systemen passen de tijden aan, zodat de reiziger weet of een bus vertraagd is.

Contact

Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op met projectleider Henk Hoeksma. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 058-2925925 of via e-mail provincie@fryslan.frl van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Heeft u gevonden wat u zocht?