De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.(externe link)

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2022 en 2023

De Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) wegen 2022-2023 is vastgesteld door het college van B&W. Hieronder kunt u de kaart van Ooststellingwerf openen en kijken waar de werkzaamheden voor de komende 2 jaar plaats vinden. Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden wordt via de gebruikelijke kanalen hierover gecommuniceerd. Voor vragen over de samenstelling van MOP wegen kunt u terecht bij Jelle de Vos, telefoonnummer 0516 566344 of per e mail, j.devos@ooststellingwerf.nl.

Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566442 of per email f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566419 of per email a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Wegafsluiting tussen Bakkeveen en Waskemeer

De N917 tussen Bakkeveen en Waskemeer is toe aan onderhoud. Daarom werkt de provincie de komende tijd aan de weg. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we de weg tijdelijk afsluiten. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

Planning en hinder

Op maandag 26 september start aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra met werkzaamheden aan de weg. Als alles volgens planning verloopt dan is het werk op vrijdag 28 oktober klaar. De planning is onder voorbehoud. Eventuele onvoorziene tegenvallers, bijvoorbeeld slecht weer, kunnen ervoor zorgen dat de planning wijzigt. In de periode van de werkzaamheden is de weg tussen Bakkeveen en Waskemeer afgesloten voor verkeer.

Omleidingsroute

Verkeer leiden we om over de N918, de N919 en de N381 via Haulerwijk en Oosterwolde (zie bijlage). Het openbaar vervoer rijdt tijdens de werkzaamheden een alternatieve route. Meer informatie daarover vindt u in de bussen, bij de haltes en op www.arriva.nl/halte(externe link)

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de N917? Op www.fryslan.frl/N917(externe link) vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Heeft u gevonden wat u zocht?