De actuele wegwerkzaamheden kunt u ook bekijken op de kaart.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2020 en 2021 is januari 2020 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Jelle de Vos, telefoonnummer 0516 566 344 of per mail, j.devos@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Verkeershinder Haule en Donkerbroek 

 Vanwege de aanleg van een betonnen fietspad ontstaat er vanaf 10 oktober t/m 29 oktober ernstige verkeershinder op de Zwetteweg in Haule en de Bovenweg in Donkerbroek.

 Het betreft de Zwetteweg vanaf de Haulerdiek t/m de Kruisweg en de Zwetteweg-Bovenweg vanaf de Kruisweg t/m de Schansmeerweg. Voor de fietsers is er een omleidingsroute ingesteld. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Patrick Baas van de Samenwerking BV, bereikbaar via 06 3415 4407
  • Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 06 1100 1121 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Werkzaamheden brug Venekoten

Maandag 6 september begon de Provincie Fryslân met de werkzaamheden aan de brug Venekoten in Oosterwolde. De brug is gebouwd in 1964 en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Ook op andere plaatsen verbeteren ze de N919. Zo passen ze het kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg aan en is de Venekoterweg toe aan groot onderhoud. Kijk op www.fryslan.frl/n919 voor meer informatie over de planning en hinder van de werkzaamheden.

Afsluiting fietspad langs Tsjonger

Van vrijdag 6 september tot en met woensdag 29 oktober 2021 is het fietspad tussen Donkerbroek en Makkinga langs de Tsjonger afgesloten. Er vinden in deze periode herstelwerkzaamheden plaats aan de fietsvlonder. Fietsers worden via borden omgeleid.
 

Werkzaamheden N919

De provincie Fryslân verbetert de provinciale weg de N919. Zo vervangen ze de brug Venekoten in Oosterwolde. De ophaalbrug is in 1964 gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Ook op andere plaatsen is er werk aan de N919. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste stand van zaken? Kijk dan op www.fryslan.frl/n919 voor de nieuwste informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?