Wilt u een klacht indienen over bestuurders of ambtenaren van onze gemeente? Dat kan wanneer:

  • U vindt dat u niet netjes behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder;
  • U vindt dat u te weinig, onjuiste of misleidende informatie gekregen heeft;
  • U geen reactie krijgt op vragen.

Heeft u een klacht over uw woon- of leefomgeving? Bijvoorbeeld door afval- of geluidsoverlast? Dan horen we dat graag. U kunt het doorgeven via onze melddesk. Dan krijgen wij uw melding binnen en pakken we het op. Meldingen over het milieu (bijvoorbeeld water- en bodemverontreiniging, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast) kan u doen bij het milieu-alarmnummer.

Zo dient u een klacht in

U kunt een klacht op 2 manieren indienen:

Klachtenprocedure

Informeel

Als het kan, proberen we uw klacht informeel af te handelen.

Lukt het langs deze weg niet? Dan starten we de formele klachtenprocedure.

Formeel

Bij de formele klachtenprocedure ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Dan krijgt iedere betrokkene de kans zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten. Op basis hiervan brengt de onafhankelijke klachtenfunctionaris een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college besluit vervolgens over uw klacht. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de nationale ombudsman. Zie nationaleombudsman.nl of bel 0800 33 55 555.

Behandeltermijn van uw klacht

Uw klacht moeten we binnen 10 weken behandelen. Deze termijn mogen we 1 keer met 4 weken verlengen. Als wij daarna nog willen uitstellen, kan dat niet zonder uw instemming.

Heeft u gevonden wat u zocht?