Ooststellingwerf is sinds 2020 een Global Goals gemeente. Als Global Goals gemeente willen we een bijdrage leveren aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, afgekort: SDG’s) om een duurzamere toekomst voor onze planeet en de mensheid te bevorderen. De gemeente vindt de doelen voor een leefbare, veilige en duurzame leefomgeving belangrijk en wil hieraan een bijdrage leveren. De komende jaren komen de doelen in toenemende mate terug en worden ook meer zichtbaar in de gemeente.

Wat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn wereldwijde doelen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties voor de periode tot 2030. Ze zijn een vervolg op de eerder vastgestelde Millenniumdoelen en richten zich op een veel verschillende kwesties, waaronder armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid, schoon water, klimaatactie, vrede en rechtvaardigheid. De doelstellingen vormen een wereldwijde oproep tot actie en samenwerking op alle niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. Ze zijn van toepassing op alle landen en roepen regeringen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en individuen op om bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen en het creëren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.

SDG Poster doelen Nederlands

Fairtrade gemeente

Gemeente Ooststellingwerf is ook een Fairtrade gemeente . Er is een lokale werkgroep die zich inzet voor eerlijke handel en duurzaamheid in onze gemeente. Door eerlijke handel, het verbeteren van levensomstandigheden en duurzame productiemethoden draagt Fairtrade rechtstreeks bij aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals het beëindigen van armoede, het bevorderen van gendergelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.