Als gemeente staan we iedere week in de Nieuwe Ooststellingwerver en de Griffioen. Op deze gemeentepagina publiceren we bekendmakingen. Dat zijn besluiten, mededelingen en aangevraagde en verleende vergunningen.