Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

U vraagt een briefadres aan als u geen (vast) woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Maar u kunt het ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

Wat moet ik doen?

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Voor het aanvragen van een briefadres gebruikt u het standaardformulier. Dit standaardformulier kunt u aanvragen bij de gemeente. U beantwoordt de daarop gestelde vragen zorgvuldig en geeft zo nodig een uitgebreide toelichting. De gemeente beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor een briefadres. Bij inwilliging van uw verzoek spreekt de gemeente met u af hoe lang u ingeschreven mag blijven op een briefadres. 

Meenemen

  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze de post aan u doorgeeft
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • Het volledig ingevulde standaardformulier met de gevraagde bijlagen.

Maak een afspraak

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker