In november 2023 wijzigde de subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven’. Gedeputeerde Staten maakten de subsidieregeling toegankelijker voor dierhouders. Sindsdien is er meer gebruik gemaakt van de regeling. Daarom stelt Gedeputeerde Staten €250.000 extra beschikbaar. Daarnaast is de regeling nu ook beschikbaar voor houders van alpaca’s en varkens. Gedeputeerde Matthijs de Vries is blij dat er meer gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling.

Subsidie vooraf ontvangen

Sinds november ontvangen aanvragers van de subsidieregeling de subsidie voordat ze wolfwerende rasters aanschaffen. Eerder was dit achteraf. De regeling was in november al uitgebreid voor houders van runderen, paarden en pony’s. Nu kunnen ook houders van alpaca’s en varkens gebruik maken van de subsidieregeling, zoals in de provincies Drenthe en Overijssel al het geval is.

Naast de subsidieregeling werkt de provincie samen met IPO, BIJ12, LNV en alle provincies aan een geactualiseerd interprovinciaal wolvenplan. Dit plan moet meer richting geven over hoe de mens conflictarm met de wolf kan samenleven. De oplevering hiervan wordt eind 2024 verwacht. Naar aanleiding van een motie in Provinciale Staten in december 2023 doet Gedeputeerde Staten daarnaast ook onderzoek naar maatregelen rondom preventie, populatiebeheer en de aanpak van probleemwolven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Fryslân