Je kunt nog geen energietoeslag aanvragen voor 2023. Als je in 2022 energietoeslag kreeg van gemeente Ooststellingwerf, ontvang je voor 1 april € 500,- op jouw rekening. Dit is het eerste deel van de energietoeslag 2023.

Zodra dit wel kan maken we dit bekend op de website en Gemeentepagina.

Voorschot energietoeslag

Ooststellingwerf keert alvast € 500,- uit van de energietoeslag 2023 aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit geldt alleen voor inwoners die ook in 2022 energietoeslag hebben gekregen in Ooststellingwerf. Uiterlijk in maart 2023 wordt het bedrag uitbetaald. Dit wordt automatisch geregeld, je hoeft hier niks voor te doen.

Wet energietoeslag

Door de hoge energieprijzen heeft de landelijke overheid besloten, dat er ook in 2023 een energietoeslag komt. Dit wordt geregeld in de Wet energietoeslag 2023. Voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten duurt wachten op het ingaan van deze wet te lang. Daarom heeft het college besloten om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast een voorschot van €500,- euro te betalen aan diegene die energietoeslag heeft ontvangen in 2022 van de gemeente Ooststellingwerf.

De wetswijziging die het mogelijk maakt voor gemeenten om in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag uit te keren aan minimahuishoudens. De landelijke overheid moet deze nog verder uitwerken. Hierdoor kan de gemeente momenteel geen energietoeslag verstrekken.

Zodra er meer duidelijkheid is over de energietoeslagregeling 2023, wordt dit vermeld op deze website en op de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver. Dan volgt nadere informatie over de automatische uitbetaling en de mogelijkheid tot het aanvragen van de energietoeslag 2023.

Energietoeslag in 2023

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 een eenmalige energietoeslag krijgen. Voor de energietoeslag is de inkomensgrens verhoogd naar 140%. Deze toeslag bedraagt maximaal € 1300,-. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten in 2023. Met dit extra geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van de energiekosten betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het college heeft in maart de inkomensgrens voor de energietoeslag 2023 aangepast. Als de nieuwe wet er is, is het ook voor mensen met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm mogelijk energietoeslag aan te vragen. Zodra het mogelijk is om dit aan te vragen, communiceren we dit via de website en de Gemeentepagina.