Wat is de energietoeslag?

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Deze toeslag is verhoogd van € 800,- naar € 1300,-. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. Met dit extra geld kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van de energiekosten betalen.

Automatische uitbetaling van de energietoeslag

Veel inwoners hebben inmiddels de energietoeslag van € 800,- automatisch ontvangen. Heeft u de energietoeslag van € 800,- al ontvangen? Dan hoeft u niet opnieuw de energietoeslag aan te vragen. U krijgt automatisch een nabetaling van € 500,- tussen 30 augustus en 12 september 2022 Heeft u in deze periode de extra betaling van € 500,- niet ontvangen? Neem dan na 12 september 2022 contact op door te bellen naar 14 0516.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag nog niet eerder aangevraagd? Vraag deze dan voor 1 december 2022 aan.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en een laag inkomen heeft (inkomsten uit huurtoeslag en / of zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen). Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm


Tot en met 30 juni mag u niet meer netto inkomen hebben dan:

 • Alleenstaande van 21 tot AOW-leeftijd          € 1.247,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Alleenstaande vanaf AOW leeftijd                 € 1.385,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Samenwonend/gehuwd tot AOW-leeftijd      € 1.780,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Samenwonend/gehuwd vanaf AOW-leeftijd  € 1.875,- per maand exclusief vakantietoeslag
   

Vanaf 1 juli mag u niet meer netto inkomen hebben dan:

 • Alleenstaande van 21 tot AOW-leeftijd          € 1.260,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Alleenstaande vanaf AOW leeftijd                 € 1.400,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Samenwonend/gehuwd tot AOW-leeftijd      € 1.798,- per maand exclusief vakantietoeslag
 • Samenwonend/gehuwd vanaf AOW-leeftijd  € 1.895,- per maand exclusief vakantietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Aanvraagformulier

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan! U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD. 

Energietoeslag aanvragen

Heeft u 2 of 3 mei het online aanvraagformulier ingevuld en nog geen bericht ontvangen? Dan willen we u vragen de aanvraag opnieuw te doen.

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, uitprinten en opsturen naar het gemeentehuis. 

Wilt u het formulier per post ontvangen? Bel dan 14 0516. U kunt het ook persoonlijk ophalen bij het gemeentehuis.

 • U vult de vragen naar waarheid in.
 • U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD als u het digitale aanvraagformulier invult, of met een handtekening als u het pdf-aanvraagformulier invult. Heeft u een partner ? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en: - samen een huishouden heeft; - ex-echtgenoten of ex-partners bent; - samen een kind heeft; - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer krijgt u bericht?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 4 weken te beantwoorden. Worden uw gegevens gecontroleerd? Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Financiële zorgen?

Wethouder Esther Verhagen: “De (energie)prijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens voelen dit in hun portemonnee. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming, de energietoeslag, in het leven geroepen. Deze toeslag bedroeg
€ 800,- maar de Rijksoverheid heeft besloten om deze te verhogen met €500,- tot een totaal bedrag van € 1.300,-“

De wethouder doet ook een algemene oproep. “Het zijn lastige tijden voor veel mensen. Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Trek op tijd aan de bel en neem contact op met het Gebiedsteam van de gemeente.” De budgetadviseurs van het Gebiedsteam zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft met geldzaken. “Loop er niet te lang mee rond,” aldus Verhagen. “Vaak trekken mensen pas aan de bel als de schulden en achterstallige betalingen ver zijn opgelopen. Ook als u denkt dat u het over een tijdje financieel niet redt, kunnen wij al helpen met tips en advies.

Onze budgetadviseurs kunnen bijvoorbeeld ook helpen met het aanvragen van de energietoeslag en andere minimaregelingen.”

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Of wilt u een gesprek met een budgetadviseur, neem dan contact op met het Gebiedsteam. Het Gebiedsteam is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoon: (0516) 820 100 of e-mail: info@gbtoost.nl.