U heeft onlangs overleg gehad met de welstandscommissie in Ooststellingwerf?  Dan zou het college van burgemeester en wethouders graag naar aanleiding van dit overleg willen weten hoe u dit overleg over uw bouwplan heeft ervaren. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Zou u deze voor ons willen invullen voor 30 juni 2020?

Vragenlijst bouwplanbeoordeling Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u meer weten over de welstandsnota? Kijk dan de welstandspagina op deze website of de pagina met de uitslagen van de welstandscommissie. 

Of neem contact op met René Westerveld via r.westerveld@ooststellingwerf.nl of (0516) 566 310.