In bepaalde gevallen kan de gemeente u forensenbelasting opleggen. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft. Houdt u deze woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar, dan moet u misschien forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente.

Kosten

Kosten
Bepalend voor de hoogte van de belasting voor forensen is de waarde van de woning. De belasting bedraagt:

·         bij een waarde tot   € 131.500,00                                                  € 208,50
·         bij een waarde van € 131.501,00 tot en met € 225.000,00       € 280,80
·         bij een waarde van € 225.001,00 tot en met € 375.000,00       € 354,50
·         bij een waarde van € 375.001,00 of meer                                     € 425,30

Heeft u een stacaravan of chalet op een vaste standplaats, dan betaalt u € 75,10.

Hoe werkt het?

Of en voor welk bedrag de gemeente u aanslaat, hangt af van het aantal dagen per jaar dat u over uw tweede woning of stacaravan kunt beschikken. Het maakt niet uit of u op die dagen ook daadwerkelijk aanwezig bent in de woning of stacaravan. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Eens per jaar krijgt u een aanslagbiljet van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat. Op de aanslag staat binnen welke termijn u moet betalen.

Wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de aanslag forensenbelasting? Maak dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar bij de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
  • leg uit waarom u bezwaar maakt

Ook moet u voor de belasting het adres van uw tweede woning aangeven, plus het aantal dagen per jaar dat u beschikking heeft over uw tweede woning

Aanvullende informatie

Tip: neem na aankoop van uw tweede woning of stacaravan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Daar kan men u meestal meteen vertellen of u forensenbelasting moet betalen.