Hoeveel CO² stoot Ooststellingwerf uit, hoeveel energie wordt hier verbruikt én duurzaam opgewekt? Bekijk dit en veel meer interessante gegevens in de regionale klimaatmonitor

Lokale informatie over o.a. gebouwen, energieverbruik en sociale karakteristieken vind je in de datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving

Waarstaatjegemeente.nl geeft ontzettend veel informatie over uiteenlopende thema's in een gemeente. Je kunt de data ook tussen gemeenten vergelijken.