Individuele inkomenstoeslag

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt langdurig een laag inkomen. Over de periode van drie jaar voorafgaand aan de datum waarop u de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, mag uw inkomen niet hoger zijn geweest dan 100 procent van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
  • uw vermogen is niet hoger dan de buiten beschouwing te laten vermogensbedragen als genoemd in art. 34 van de Participatiewet..
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering. De gemeente moet beoordelen of u voldoende inspanningen heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

  • u een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS of een studie volgt als genoemd in de WSF 2000, of
  • aan u in de afgelopen 12 maanden een maatregel is opgelegd vanwege het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen of
  • aan u in de afgelopen 12 maanden al een individuele inkomenstoeslag is toegekend.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 420,- per kalenderjaar. Dit geldt zowel voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder als voor gehuwden. Als u getrouwd bent of samenwoont, dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente. U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD.

Digitaal aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, uitprinten en opsturen naar het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch opvragen (tel. 14 0516) of ophalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. 

Lees eerst goed in de "Toelichting op aanvraag-inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen" de paragraaf over de Individuele inkomenstoeslag om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u vorig jaar ook een individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u 12 maanden na de vorige aanvraagdatum opnieuw recht op deze toeslag als u nog aan alle voorwaarden voldoet. Vraagt u eerder aan, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • ontvangt u een uitkering van de gemeente dan hoeft u geen bewijsstukken in te leveren bij uw aanvraag. Ontvangt u andere inkomsten, dan moet u de laatste door u ontvangen inkomstenspecificatie meesturen plus de jaaropgaven van deze inkomsten over de laatste drie jaren.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele inkomenstoeslag ontvangt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker