De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn door een structurele medische beperking om naast de studie te werken. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele studietoeslag. De betaling vindt tweemaal per jaar plaats.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft recht op studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS;
  • uw vermogen is niet hoger de buiten beschouwing te laten vermogensbedragen als genoemd in art. 34 van de Participatiewet;
  • het is vastgesteld dat u niet in staat bent om naast de studie te werken.

U kunt slechts eenmaal in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag. Als de studie wordt onderbroken of afgebroken, dan vervalt het recht op verdere toeslag. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht (voorafgaand aan de datum van aanvraag) worden toegekend.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?
De individuele studietoeslag bedraagt voor een uitwonende student € 100,00 per maand en voor een thuiswonende student € 50,00 per maand. De toeslag wordt tweemaal per jaar (in februari en augustus) uitbetaald.

Wat moet ik doen?

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD.

Digitaal aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, uitprinten en opsturen naar het gemeentehuis. Zie onder Openbare documenten.

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen (tel. 14 0516) of ophalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Lees eerst goed in de "Toelichting op aanvraag-inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen" de paragraaf over de Individuele studietoeslag om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Meenemen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • een bewijsstuk van de studie/ opleiding
  • een bewijsstuk van de WSF/ WTOS
  • een bewijsstuk (bijv. medische keuring) waaruit blijkt dat u niet in staat bent om inkomsten te verwerven tijdens uw studie

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker