Hotel Appelscha in Appelscha wordt een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De hoteleigenaar meldde zich afgelopen week bij de gemeente met het aanbod zijn hotel (deels) beschikbaar te stellen voor Oekraïners die hier onderdak zoeken. In totaal kunnen er voorlopig 40 vluchtelingen verblijven in het hotel. Indien nodig, kan dat aantal omhoog. De gemeente bereidt zich voor op het realiseren van meer opvangplekken in Ooststellingwerf.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Oekraïners in Appelscha komen.
Vanwege de oorlog in Oekraïne bereidt Nederland zich voor op de komst van grote aantallen Oekraïners die hier opvang zoeken. In Friesland wordt rekening gehouden met de opvang van 2000 vluchtelingen. Veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten gevraagd opvanglocaties te zoeken die direct beschikbaar zijn en aan alle veiligheidseisen voor bewoning voldoen.

Coördinatie hulp(goederen) via website
De gemeente krijgt veel berichten van inwoners die graag willen helpen. Wilt u hulp bieden aan de vluchtelingen die naar Appelscha komen, dan vragen we u om te kijken op www.ooststellingwerf.nl/oekraine. Hotel Appelscha houdt bij wat er nodig is. Dat zetten we op de website. Zo voorkomen we dat het hotel - goedbedoeld - overspoeld wordt met spullen die ze niet kwijt kan. We willen juist dát bieden wat echt nodig is. Daarom het verzoek om, als u wilt helpen, op de site van de gemeente te kijken wat er nodig is. Daarmee helpt u de mensen het beste.

Op meer plekken verblijven inwoners van Oekraïne. Wilt u iets voor hen betekenen of zelf onderdak bieden aan vluchtelingen? Informatie over deze onderwerpen vindt u ook op www.ooststellingwerf.nl/oekraine.

Via het mailadres oekraine@ooststellingwerf.nl kunnen Ooststellingwervers vragen stellen of hulp aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen.

Dank voor de steun
De gemeente is enorm blij met de grote steun die inwoners en instanties uit Ooststellingwerf tonen aan de gevluchte mensen uit Oekraïne. Burgemeester Korthuis: “Wij zijn Hotel Appelscha zeer erkentelijk voor dit geweldige aanbod. Ook uit de rest van de samenleving krijgen we veel hulp aan geboden. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel de Ooststellingwervers geven om deze mensen in nood. Elke hulp, hoe klein ook, is een blijk van medemenselijkheid. Ontzettend bedankt hiervoor!”