Als iemand is overleden, doet een uitvaartondernemer meestal aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen.

Aangifte doen

Uitvaartondernemers doen de aangifte online met eHerkenning (niveau 2+). 

eHerkenning linkDigitale aangifte van overlijden

Is de dag van overlijden niet vastgesteld? Dan is er sprake van lijkvinding. In dit geval doet de officier van justitie aangifte van overlijden, meestal schriftelijk. Een uitvaartondernemer kan dit overlijden ook alvast digitaal aan ons doorgeven met eHerkenning.

eHerkenning linkDigitale aangifte van lijkvinding

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande doet u aangifte bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

Neem mee naar de afspraak:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart
  • Verklaring van overlijden. Deze krijgt u van de arts die het overlijden vaststelt.
  • De enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek). Ook deze krijgt u van de arts. Heeft de arts de gegevens digitaal doorgegeven aan het CBS? Dan hoeft u de verklaring niet mee te nemen.

Uitstel van aangifte en uitvaart

Meestal wordt binnen zes dagen na het overlijden aangifte gedaan. Een begrafenis of crematie is namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. Na het doen van de aangifte wordt er door de gemeente toestemming gegeven om de overledene te begraven of cremeren.

Is het niet mogelijk iemand binnen zes werkdagen te begraven of cremeren? Dan kunt u aan de burgemeester uitstel vragen. Dit kan de begrafenisondernemer voor u doen.

Wat moet u verder regelen?

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de overheid. 
Op de website van Rijksoverheid(externe link) maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw situatie. 

Kijk voor meer informatie over belastingen en toeslagen na een overlijden op deze pagina van de Belastingdienst(externe link) en vul de checklist nabestaanden(externe link) in als u wilt weten wat u moet regelen. Het is ook mogelijk de BelastingTelefoon voor nabestaanden te bellen voor hulp. Dat kan gratis via 0800 235 83 54.

 

Overlijden in het buitenland

Is uw naaste in het buitenland overleden? Meld dit in de gemeente waar hij/zij ingeschreven stond. U heeft daarvoor vaak een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig. Wilt u weten aan welke eisen dit document moet voldoen? Neem dan contact op met de gemeente om dit na te vragen.