Als iemand overlijdt moet daarvan aangifte worden gedaan. Dit moet in de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal regelt de begrafenisondernemer de aangifte. Maar u kunt het als nabestaande ook zelf doen. Op deze pagina leest u hoe.

Hoe werkt het?

Aangifte op het gemeentehuis of digitaal

U kunt op het gemeentehuis aangifte doen. Of digitaal met eHerkenning.

U kan bij ons hiervoor een afspraak maken.

Wat moet u meenemen?

Als u op het gemeentehuis aangifte doet, neemt u het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • Verklaring van overlijden. Deze krijgt u van de arts die het overlijden vaststelt.
  • De enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek). Ook deze krijgt u van de arts.
  • Trouwboekje (niet verplicht).

Uitstel van aangifte en uitvaart

Meestal vindt binnen 6 dagen na het overlijden aangifte plaats. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Is het niet mogelijk iemand binnen 6 werkdagen te begraven of cremeren? Dan kunt u aan de burgemeester uitstel vragen. Dit kan de begrafenisondernemer voor u doen.

NB: voor een begrafenis of crematie moet u aan de gemeente toestemming vragen. Ook dit is iets wat de begrafenisondernemer meestal regelt.

Overlijden in het buitenland

Is uw naaste in het buitenland overleden? Dan moet u dit melden in de gemeente waar hij/zij stond ingeschreven.

Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar uw naaste is overleden. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is die er niet in het land waar u bent? Ga dan naar de ambassade van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of de lokale politie.

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker