Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken), of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie.

Binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan is gewijzigd, vraagt u planschade aan bij de gemeente.

DigiD linkPlanschade aanvragen

Aanvullende informatie

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

De wet- en regelgeving van de gemeente Ooststellingwerf kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl(externe link).

Wat kost het?

Een aanvraag planschadevergoeding kost € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als de gemeente u de vergoeding toekent.

Wat moet ik doen?

Wanneer kan ik planschade indienen? 

Voorbeelden van wanneer u planschade zou kunnen indienen bij de gemeente:

  • als u vindt dat u bent benadeeld door planologische maatregelen van de gemeente (een afwijking van het bestemmingsplan)
  • als uw woning in waarde is gedaald
  • als uw woongenot is verminderd na wijziging van een bestemmingsplan

Wanneer is geen vergoeding mogelijk? 

Hebt u al op een andere manier een vergoeding voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door koop, onteigening of verzekering? Dan kunt u niet ook nog van de gemeente een vergoeding krijgen.

Wanneer mag ik antwoord verwachten op mijn aanvraag? 

Het kan een jaar duren voordat u van de gemeente antwoord op uw aanvraag krijgt.

Vindt u dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, dien dan een verzoek tot tegemoetkoming in bij de gemeente.

Uw verzoek tot tegemoetkoming voor planschade moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker