Strooiroutes

Alles over zout strooien tegen gladde wegen. Als we verwachten dat de weg glad wordt, strooien wij de belangrijke wegen en fietspaden. Dit doen we voordat het glad is, dus preventief.

Hoe weten we wanneer we moeten strooien?

Om op tijd te kunnen strooien is er een gladheidmeldsysteem. Op de meest koude punten in de gemeente zijn sensoren geplaatst die een melding afgeven wanneer er gladheid optreedt. Er zijn sensoren in de Prikkedam nabij Makkinga en de Vaart Zuidzijde nabij Appelscha. De sensoren geven twee soorten meldingen. Bij de ene melding kan er sprake zijn van plaatselijk opvriezen. Dit kan een teken zijn van beginnende gladheid. De gemeente beslist dan of het nodig is om te strooien. Bij de andere melding is er sprake van sneeuw of ijzel en is strooien altijd nodig. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals bij extreme gladheid.

Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op Twitter. De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien. Houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.

Strooiroutes

Of bekijk de strooiroutes in onze kaartviewer.

De gemeente is verdeeld in 7 strooiroutes. De gemeente zet 2 grote vrachtwagens, 1 kleinere wagen, 3 trekkers en een Jeep in om deze routes te strooien.

Er zijn verschillende soorten strooiroutes:

  • A-routes: strooien we preventief bij verwachte gladheid.
  • B-routes: strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén binnen normale werktijden, en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid.
  • Rest-routes: dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of als u (ernstig) ziek bent.

Waarom wordt er niet in alle straten gestrooid?

Strooien heeft weinig zin op plekken waar weinig verkeer rijdt. Strooizout werkt het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden. Gladheid kan op plekken waar weinig verkeer rijdt, zoals woonerven, 30-km zones en parkeerplaatsen dus niet worden voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Ook proberen we niet vaker te strooien dan noodzakelijk. Strooizout is erg belastend voor bomen, hagen en bermen.

Toch nog glad

Het komt wel eens voor dat de wegen nog altijd glad zijn, ondanks dat er is gestrooid. Als er preventief zout is gestrooid en het begint ‘s nachts te ijzelen, dan komt deze ijzellaag bovenop de zoutlaag te liggen. Het zout kan zijn werk pas doen als er auto’s over de weg rijden. Met weinig autoverkeer werkt het zout dus minder snel. Ook voor de fietspaden geldt dat het zout ingereden moet worden. Op de fietspaden is dat nog lastiger dan de wegen.

Strooien van provinciale N-wegen

Bij normale winterse omstandigheden strooit provincie Fryslân de N-wegen in onze gemeente preventief. Bij extreme weersomstandigheden worden eerst de hoofdwegen sneeuwvrij gemaakt en gestrooid. Vervolgens de lokale wegen. Actuele informatie over verkeer en vervoer vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Heeft u gevonden wat u zocht?