Wordt er gladheid voorspeld? Dan strooien wij op belangrijke wegen en fietspaden. We strooien dus preventief, vóórdat de gladheid ontstaat.

Zodra we gaan strooien, maken we dit bekend op social media. Dus volg ons op Twitter via @Owerf om op de hoogte te blijven! Zodra de buitendienst op pad gaat om te strooien, sturen ze een tweet. U kunt ook kijken wat u zelf kunt doen bij gladheid, door onze infographic te bekijken.

Let op: houd met winters weer altijd rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.

Hieronder kunt u onze strooiroutes per dorp downloaden. Daar hoort wel eerst een korte uitleg bij:

Er zijn verschillende soorten strooiroutes:

  • A-routes: strooien we preventief bij verwachte gladheid.
  • B-routes: strooien we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén binnen normale werktijden, en pas nadat de A-routes voldoende zijn gestrooid.
  • Rest-routes: dit zijn routes buiten de bebouwde kom en wijken en buurten binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of als u (ernstig) ziek bent.

Voetpaden strooien

Voetpaden kunnen we niet sneeuw- en ijsvrij houden. We doen daarvoor een beroep op u: strooi de stoep voor uw eigen deur. En kan uw buurman of -vrouw dit niet zelf? Dan hopen we dat u dit doet. Wij zijn u dan zeker dankbaar – evenals velen met ons.

Tips om met een minimale hoeveelheid strooizout een maximaal resultaat te behalen:

  • Strooi niet te veel zout. Dat is niet nodig voor een optimale werking van het dooimiddel en is ook niet goed voor het milieu.
  • Verwijder bij sneeuwval eerst de sneeuw en strooi dan pas met zout. Wanneer het zout namelijk op de sneeuw wordt gestrooid, smelt de bovenste laag. Het daardoor ontstane waterlaagje zal bevriezen, wat weer gladheid veroorzaakt.
  • In geval van ijzel is het beste resultaat te bereiken door een laagje zout te strooien vóórdat de neerslag valt.

Strooien van provinciale N-wegen

Bij normale winterse omstandigheden strooit provincie Fryslân de N-wegen in onze gemeente preventief.

Bij extreme weersomstandigheden worden eerst de hoofdwegen sneeuwvrij gemaakt en gestrooid. Vervolgens de lokale wegen.

Actuele informatie over verkeer en vervoer vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Heeft u gevonden wat u zocht?