Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om voor studietoeslag in aanmerking te komen zijn:

  • U kunt als direct gevolg van een ziekte of gebrek  naast de studie structureel niet werken en inkomsten hieruit krijgen.
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.

U kunt slechts eenmaal in aanmerking komen voor de studietoeslag. Als de studie wordt onderbroken of afgebroken, dan vervalt het recht op verdere toeslag. De toeslag kan eventueel met terugwerkende kracht (voorafgaand aan de datum van aanvraag) worden toegekend, maar niet eerder dan 1 april 2022.

Geen vermogens- en inkomensgrens

Voor het recht op studietoeslag bestaat geen vermogensgrens.

Ook staat inkomen in principe niet in de weg aan het recht op studietoeslag. Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit een uitkering. Als u inkomen uit loondienst of als zelfstandige heeft, dan kan dit betekenen dat u structureel in staat bent om naast de studie inkomsten te verwerven. In dat geval komt u niet in aanmerking voor studietoeslag.

Stagevergoeding

Inkomsten ontvangen uit een stage tot een maximumbedrag van € 211,67 per maand worden ook vrijgelaten. Wanneer een stagevergoeding hoger is dan het maximale bedrag, dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de studietoeslag. 

Wat moet ik doen?

U kunt de studietoeslag aanvragen bij de gemeente. Bent u minderjarig, dus jonger dan 18 jaar, dan moet de aanvraag worden ingediend door een ouder of een voogd.

Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD.

Digitaal aanvraagformulier bijzondere bijstand en minimaregelingen

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, uitprinten en opsturen naar het gemeentehuis. Het formulier staat hieronder. 

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen (tel. 14 0516) of ophalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Lees eerst goed in de "Toelichting op aanvraag-inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen" de paragraaf over de Individuele studietoeslag om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat moet ik meesturen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • een bewijsstuk van de studie/ opleiding
  • een bewijsstuk van de WSF/ WTOS
  • een bewijsstuk (bijv. medische keuring) waaruit blijkt dat u niet in staat bent om inkomsten te verwerven tijdens uw studie

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De studietoeslag bedraagt voor een student van 21 jaar en ouder € 352,80 netto per maand. Voor een student van 20 jaar is dit € 282,23 bij 19 jaar is dit € 211,67 en bij een student van 18 jaar is dit €176,40 netto per maand. Verder bedraagt dit voor een student van 17 jaar € 139,35, bij 16 jaar € 121,71 en bij 15 jaar is dit € 105,84 netto per maand. De toeslag wordt elke maand uitbetaald.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker