De gemeente bereidt zich voor op de opvang van Oekraïners die hun land ontvluchtten vanwege de oorlog. Veel inwoners van Ooststellingwerf bieden hun hulp aan. Dat vinden we ontzettend fijn en bijzonder.

Op dit moment is veel nog onduidelijk en richten we ons vooral op de vraag waar en hoeveel Oekraïners we kunnen opvangen.

We krijgen veel vragen en hulpaanbod binnen van inwoners. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. We vragen u vriendelijk om deze vragen te lezen voordat u ons mailt. En om nog even af te wachten tot we daadwerkelijk weten of en hoeveel Oekraïners er naar Ooststellingwerf komen. Op de website van de gemeente houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.

Heel erg bedankt voor uw begrip, medewerking en het warme medeleven met de Oekraïense bevolking.

Hotel De Zon en Rikkingahof staan leeg, kunnen daar mensen opgevangen worden?

Veel mensen dragen deze suggesties aan. Deze gebouwen voldoen helaas niet aan de wettelijke veiligheidseisen voor bewoning. De eerste opdracht die we van de veiligheidsregio hebben gekregen is om locaties aan te dragen die per direct beschikbaar zijn. Dat zijn deze twee niet.

Ik bied mijn woning of chalet graag aan voor onderdak aan Oekraïners. Kan ik mij aanmelden?

De gemeente heeft twee locaties waar we grote groepen mensen kunnen opvangen. Dat doen we zodat we de mensen zoveel mogelijk bij elkaar kunnen laten, tussen vertrouwde mensen die hun taal spreken en die hun situatie begrijpen. Ook kunnen we zo beter de zorg geven die ze nodig hebben, zoals eten, onderwijs en eventuele psychische hulp.

We willen en kunnen u uiteraard niet verbieden om zelf mensen op te vangen. We adviseren u wel om zich goed te verdiepen in wat dat met zich meebrengt en dat de Oekraïners wellicht voor langere tijd onderdak nodig hebben. Er zijn diverse instanties en websites die hierin ondersteunen en bemiddelen.
Zoals

Vangt u thuis vluchtelingen op? Dan komt de gemeente graag met u in contact. U kunt mailen naar oekraine@ooststellingwerf.nl. 

Ik wil me graag als vrijwilliger aanbieden om de Oekraïners die hier komen te ondersteunen, waar kan ik terecht?

De gemeente werkt samen met o.a. Stichting Scala om de vluchtelingen te ondersteunen en het ze zo goed mogelijk naar de zin te maken. Stichting Scala gaat bijvoorbeeld activiteiten organiseren. Veel mensen hebben zich al aangemeld als vrijwilliger. Wilt u ook iets betekenen, dan kunt zich aanmelden via het mailadres oekraine@ooststellingwerf.nl.

Ik wil kleding of andere spullen doneren. Waar kan ik dat doen?

Voor de vluchtelingen in Appelscha zijn op dit moment voldoende spullen voorradig. De gemeente en hoteleigenaar vragen u vriendelijk om geen spullen meer te brengen. Als er specifieke spullen nodig zijn, leest u dat op deze website.

Landelijk en regionaal zien we allerlei initiatieven ontstaan om spullen in te zamelen. Als in Ooststellingwerf zo’n initiatief is, horen wij dat graag. Dan kunnen wij mensen daar naar verwijzen.

Ik heb me aangemeld als gastgezin bij Takecarebnb, maar hoor nog niks.

Takecarebnb is een initiatief dat los staat van de gemeente. De organisatie geeft op haar site aan dat ze veel aanmeldingen krijgt van gastgezinnen. Takecarebnb werkt zorgvuldig aan een goede match tussen gastgezin en vluchteling. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, zal dat wat tijd vragen.  
Update oorlog in Oekraïne - Takecarebnb

Hoe komen gevluchte Oekraïners in Nederland aan geld om van te leven?

Vluchtelingen uit de Oekraïne die ingeschreven staan in de gemeente Ooststellingwerf kunnen een aanvraag leefgeld indienen.

Ik vang in de gemeente Ooststellingwerf vluchtelingen op. Moeten deze Oekraïners zich inschrijven? 

Vangt u in de gemeente Ooststellingwerf vluchtelingen op? Ook dan moeten deze vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Neem in alle gevallen eerst contact op met team Dienstverlening. U kunt bellen naar 140516.

Meenemen

  • Alle paspoorten, identiteitskaarten en/of akten.
  • Alle personen die ingeschreven moeten worden. Kinderen dus ook.

Kinderen zonder documenten worden ook ingeschreven als één van de ouders zich kan identificeren.

Oekraïners met alleen een binnenlands paspoort (niet in het Engels)

Soms bezit een Oekraïner alleen over een paspoort welke niet is vertaald in het Engels. De gemeente kan op basis van dit document niet overgaan tot inschrijving. Is dit het geval? Neem dan contact op met 140516 en vraag naar een medewerker van team Dienstverlening. 

Wanneer het paspoort of de identiteitskaart van de betrokkene niet in het Engels is, kan deze niet gebruikt worden voor een inschrijving. De Oekraïense ambassade kan aan deze mensen een bewijs van identiteit afgeven. Op basis hiervan wordt de identiteit en Oekraïense nationaliteit vastgesteld en kan er alsnog een inschrijving plaatsvinden.

Oekraïners kunnen dit bewijs van identiteit aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de Oekraïense ambassade. Dit is mogelijk op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD  Den Haag. De ambassade vraagt om vóór de komst naar Den Haag de aanvraag online te melden: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens).

Ik ken vluchtelingen met een terugkeerwens, wie kan daarbij ondersteunen?

Ondersteuning bij terugkeer naar Oekraïne

De afgelopen weken zien we dat er een aantal Oekraïense vluchtelingen weer teruggekeerd zijn naar Oekraïne. Het vertrek gebeurt vaak met behulp van het eigen (particuliere) netwerk of op eigen initiatief.

Op het moment dat er een terugkeerwens is, en daarbij is hulp/ondersteuning nodig dan kunt u contact opnemen met de Dienst Terugkeer & Vertrek ondersteuning via info@dtv.minvenj.nl.

Voor Oekraïense vluchtelingen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben (derdelanders), geldt dat zij voor terugkeerondersteuning terecht kunnen bij Internationale Organisatie voor Migratie.

Meer informatie kun u vinden op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek.