Welstandscommissie

Uw plan laten beoordelen

Mocht u vragen hebben over de welstandscommissie dan kunt u contact opnemen met 1 van de vergunningverleners via het algemene nummer.

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 9.15 uur en is openbaar.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder kunt u de adviezen over de recentste plannen downloaden, even als de agenda/uitslag beoordeling bouwplannen.

Welstandscriteria

De welstandscriteria staan in de welstandsnota, in een beeldkwaliteitsplan of in een document met projectgerichte welstandscriteria. Deze documenten staan op de pagina Bouw en verbouwing, welstand.

Heeft u gevonden wat u zocht?