Woningbouw in Makkinga

Op woensdag 25 oktober zijn de plannen voor de bouw van 33 woningen op het Muldersveld in Makkinga gepresenteerd. Dit gebeurde in de kantine van de voetbalclub. De plannen zijn goed ontvangen door inwoners.

In totaal komen er op het Muldersveld 33 woningen. De grond is in eigendom van de gemeente. Het gaat om vijf vrijstaande woningen, vier woningen in twee blokken van twee, twaalf levensloopbestendige sociale huurwoningen en twaalf starterswoningen. Allemaal gasloos.

Twee-onder-een-kapwoningen

Voor die twee blokken van twee woningen moeten toekomstige buren zich als koppel inschrijven. De kavels worden vergeven via een loting. Daarna kan een bouwbedrijf worden gezocht. Het kan dus zijn dat de beide blokken er verschillend uit komen te zien.

Kavels voor vijf vrijstaande woningen

Er zijn in totaal vijf kavels voor vrijstaande woningen, twee woningen gesitueerd aan de Wemeweg en drie op het Muldersveld. Die kavels zijn circa 750 m2. Daarop wordt ook na inschrijving via loting bepaald wie er mag bouwen.

Twaalf starterswoningen

Er komen drie blokken van vier starterswoningen. De kavels zijn 102 m2 tot 160 m2 groot. Dit wordt via projectontwikkelaars projectmatig aanbesteed. Als de bouwer bekend is, dan kunnen belangstellenden zich daar melden voor een woning. Het uitgangspunt is dat de woningen betaalbaar zijn.  

Huurwoningen van Actium

Actium bouwt twaalf levensloopbestendige sociale huurwoningen. Die worden gebouwd in twee blokken van drie en een blok van zes woningen. Die komen op kavels van 141 m2 tot 269 m2. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd en krijgen een bad- en slaapkamer beneden, maar de woningen zijn niet per definitie alleen geschikt voor ouderen. Toewijzing van een huurwoning gaat via Actium. 

Bestemmingsplan in procedure

De gemeente wil het bestemmingsplan voor het Muldersveld in procedure brengen. In het meest gunstige scenario, dus zonder bezwaarprocedures, kan het plan in 26 weken door de planologische procedure lopen.

Uitgifte kavels

In de eerste helft van volgend jaar zijn er informatieavonden voor geïnteresseerden. Die vinden plaats voordat de inschrijving wordt opengesteld.

Belangstelling?

De uitgifte van de kavels zal op zijn vroegst eind 2024 plaatsvinden. Wij maken bekend wanneer u zich voor de kavels kunt inschrijven. 

Plattegrond van het plan op het Muldersveld

Kaart van plan op Muldersveld

3D beeld van het plan op Muldersveld

Schets plan Muldersveld Makkinga