De indientermijn voor het Fonds 2019 is gesloten. 

LET OP! Het inschrijftermijn voor Het Fonds 2019 is gesloten.

Alvast uw aanvraag voorbereiden? Dat kan natuurlijk al wel!

Download het aanvraagformulier op deze pagina en vul deze alvast in.

  • Let op! Er zijn 2 aparte aanvraagformulieren: 1 voor een klein, en 1 voor een groot initiatief.
    Welk formulier u nodig heeft, hangt af van het subsidiebedrag. 
  • Weet u niet waar u moet beginnen? Bekijk dan ons stappenplan.
  • Meer uitleg over de beoordelingscriteria van het formulier leest u op deze pagina.

Download het machtigingsformulier

Indien u een medewerker of een derde machtigt om namens uw rechtspersoon de subsidieaanvraag in te dienen, dient de hiervoor bijgevoegde machtiging ook rechtsgeldig te zijn ondertekend. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier gebruiken.