Logo gemeente Ooststellingwerf

Europese verkiezingen

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 mag u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. In Nederland kiezen we 31 leden die ons land gaan vertegenwoordigen in het parlement. In totaal worden er in de 27 lidstaten van de Europese Unie 720 leden gekozen.

In de aanloop naar de verkiezingen vindt u op deze pagina alle praktische informatie die u nodig heeft om te gaan stemmen.

Logo Europees Parlement

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU). Daarnaast bent u niet uitgesloten van het kiesrecht.

Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, dan mag u stemmen als:

Stemmen tellen verkiezingen Europees Parlement

De gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om de uitgebrachte stemmen van de verkiezingen voor het Europees parlement centraal te tellen. Dit betekent:

  • De stembureaus tellen op donderdagavond 6 juni 2024 na 21.00 uur alleen de stemmen op partijniveau. De stemmen per kandidaat worden niet geteld. Daarna worden alle stembescheiden verpakt, verzegeld en overgedragen aan de burgemeester. De tellingen op de stembureaus zijn openbaar, dus u mag komen kijken.
  • Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) telt op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09.00 uur op één plek de stemmen per partij én per kandidaat. Dit noemen we ‘centraal tellen’. De centrale telling van het GSB is in het Laco Sportcentrum, de Haer 1 te Oosterwolde. De telling is openbaar, dus u mag komen kijken. 

    De uitslag van de Europese Verkiezingen mag pas op maandag 10 juni bekend gemaakt worden. Daarom is er een vervolgzitting van het GSB gepland op maandag 10 juni om 09.00 uur. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de Europese verkiezing bekend gemaakt. Voor de vervolgzitting van het GSB én voor een eventuele hertelling is de volgende locatie aangewezen: Gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11 te Oosterwolde. 

Alle bijeenkomsten van het GSB zijn openbaar.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2023

Wilt u de uitslagen teruglezen van de Tweede Kamerverkiezingen 2023? Kijk dan op deze pagina.