De agrarische sector staat onder druk door allerlei ontwikkelingen en regelgeving, zoals het stikstofdossier, maar ook zaken zoals de energieprijzen en financiële ontwikkelingen. De onzekerheid op de diverse terreinen kan vergaande gevolgen hebben. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de ondernemer en de mensen om hem of haar heen.

De gemeente Ooststellingwerf heeft een groot buitengebied en daarmee ook veel agrarisch ondernemers. Zij zijn belangrijk voor de vitaliteit van het platteland. De gemeente wil graag samen met hen bespreken wat er leeft en welke behoeften er zijn. Hiervoor is een team van onafhankelijke agrarisch coaches ingeschakeld. Dat zijn Lianne Veenstra, Ramon Klaassens en Monique te Kiefte. 

Keukentafelgesprek

De gemeente Ooststellingwerf biedt agrariërs een persoonlijk gesprek aan met een coach. In dit gesprek, dat vertrouwelijk is, mag alles op tafel komen. De coach is onafhankelijk en tijdens het gesprek kunt u samen ook spreken over mogelijke oplossingsrichtingen en ondersteuningsmogelijkheden.

Coachtrajecten

Als na het keukentafelgesprek blijkt dat de situatie vraagt om meer begeleiding, dan kunt u een traject starten met de agrarisch coach. Een coachtraject bestaat uit meerdere gesprekken, waarin u samen met de coach werkt aan het doel dat u zich heeft gesteld.

Wilt een gesprek met een agrarisch coach? Het gesprek is vertrouwelijk en gratis. De gemeente betaalt de kosten voor de inzet van de coaches.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Richtsje de Boer van gemeente Ooststellingwerf via 0516-566222 of met de coaches. Aanmelden voor een keukentafelgesprek met een agrarisch coach, kan rechtstreeks via:

Lianne Veenstra
E-mail: lianne@vitaalplattelandooststellingwerf.nl
Telefoon: 06 – 15 373 675
Website: www.veenstra-agrocoaching.nl

Ramon Klaassens
E-mail: ramon@vitaalplattelandooststellingwerf.nl
Telefoon: 0597 – 85 19 96
Website: www.klaassensagrocoaching.nl

Monique te Kiefte
E-mail:  monique@vitaalplattelandooststellingwerf.nl
Telefoon: 06 – 53 88 24 33
Website: www.tekieftecoaching.nl