Wat doet Taskforce Wonen?

Taskforce Wonen is het projectteam van de gemeente Ooststellingwerf dat woningbouwplannen begeleidt en faciliteert.

Wie zitten er in de Taskforce Wonen?

Het projectteam bestaat uit projectleider Lies Siegersma, coördinator Lotte Berends en ondersteuner Klaas Prins. De portefeuillehouder is wethouder Jelke Nijboer.

Hoe werkt Taskforce Wonen?

Een particuliere initiatiefnemer met een idee, kan contact opnemen met Taskforce Wonen om het idee te bespreken. In het eerste gesprek wordt beoordeeld of het een haalbaar initiatief is en worden eventuele vervolgstappen uitgestippeld.

Heeft de gemeente ook eigen woningbouwplannen?

Ja, zeker! In een aantal dorpen is de gemeente bezig met eigen woningbouwplannen. Neem een kijkje op de pagina met alle plannen/projecten.

Staan alle plannen op de website?

Er zijn veel ideeën, maar we zetten plannen pas op de site, als het zeker is dat ze doorgaan en de direct betrokkenen op de hoogte zijn. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de initiatiefnemer. .

Hoeveel woningen moeten er gebouwd worden?

Tot 2030 willen we in ieder geval 520 woningen in de gemeente realiseren. Denk daarbij aan sociale huurwoningen, betaalbare woningen en woningen in het duurdere segment.