Onze gemeente bevat prachtig archeologisch erfgoed. Dit willen we beschermen en behouden. Deze overtuiging hebben we vertaald in beleid. Dit beleid staat vastgesteld in de Nota Archeologie.

Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart

Heeft u gevonden wat u zocht?