Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

Bewijs van in leven zijn aanvragen

Verschil Attestatie de vita en Bewijs van in leven zijn

Een 'Attestatie de vita' toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland hebt u een Bewijs van in leven zijn nodig. Dat is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Welke variant u nodig hebt kunt u eventueel navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.

Wat kost het?

Niet betalen, gratis afgifte

Vraagt een (pensioen)fonds een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling. Neem voor de gratis afgifte van de verklaring het schriftelijk verzoek mee van uw (pensioen)fonds. Gratis afgifte geldt ook als u het nodig hebt voor een pensioenfonds binnen de Europese Unie. Neem dan ook het schriftelijk verzoek van uw pensioenfonds mee.

Wel betalen

In andere gevallen, zoals een aanvullende koopsom, lijfrente of levensverzekering moet u wél betalen voor de verklaring.

De kosten zijn: € 16,60

Een meertalige versie kost: € 16,60

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Persoonlijk aanvragen

U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen (ook niet met een machtiging).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker