Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

 • als u naar het buitenland verhuist
 • als u gaat trouwen
 • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Digitaal bewijs van nederlanderschap aanvragen 

Wat moet ik doen?

U vraagt het bewijs aan bij de gemeente. Hebt u het bewijs nodig voor een instelling in het buitenland? Dan kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijk afhalen

 • een geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Schriftelijk aanvragen

 • uw aanvraag met daarop uw handtekening
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

U of uw gemachtigde krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Vraagt u het bewijs schriftelijk aan, dan stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker