Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten toestemming te vragen voor uw vakantie.

Hoe lang mag u op vakantie zonder dat uw uitkering stopt?

  • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland.
  • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt: U mag maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.

Hoe werkt het?

U mag meerdere keren in het jaar op vakantie. Maar, bent u in totaal langer dan de 4 of 13 weken in het buitenland? Dan stopt de gemeente uw uitkering op de eerste dag na de 4 of 13 weken.

Vrijstelling van de arbeidsplicht

Bent u geheel vrijgesteld van de arbeidsplicht? Dan hoeft u niet te melden dat u op vakantie gaat in Nederland. Vrijstelling van de arbeidsplicht betekent dat u het volgende niet hoeft te doen:

  • Werk zoeken en aannemen.
  • Gebruik maken van een aanbod van de gemeente waarmee u weer actief kunt zijn.
  • Meewerken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.
  • Inschrijven bij het UWV.
  • Maatschappelijk nuttig werk doen waarvoor u niet betaald krijgt.

Moet u een of meer van deze activiteiten wél doen? Dan bent u niet geheel vrijgesteld van de arbeidsplicht.

Wat moet ik doen?

U moet op het Mutatieformulier aangeven over welke periode u met vakantie gaat en of u in Nederland of in het buitenland verblijft. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete geven. Bent u weer terug van vakantie? Meld dit zo snel mogelijk bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker