Bijstand, verandering doorgeven

Hoe werkt het?

Mutaties die van invloed zijn op uw uitkering moet u op het mutatieformulier opgeven. Bij de toekenning van uw uitkering heeft u een mutatieformulier ontvangen. Op het formulier staan al enkele gegevens vooringevuld, zoals uw naam, adres, woonplaats en uw BSN. Heeft u geen mutatieformulier (meer) in uw bezit, en u wilt een wijziging doorgeven die van invloed is op uw uitkering, vraag dan bij de gemeente om een nieuw mutatieformulier (bel: 14 0516). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een nieuw vooringevuld formulier. U kunt hier beneden ook een digitaal mutatieformulier invullen.

Wat moet ik doen?

Verkrijgen van een nieuw mutatieformulier

U kunt met een mutatieformulier wijzigingen doorgeven in uw situatie met betrekking tot uw uitkering of traject. Als u uw mutatieformulier heeft ingeleverd, ontvangt u automatisch rond de 20e van de (volgende) maand een nieuwe mutatieformulier. Op dit formulier staan uw naam, adresgegevens en burgerservicenummer (BSN) al automatisch voorbedrukt. U ontvangt uiteraard geen nieuw mutatieformulier als uw uitkering wordt beëindigd als gevolg van een door u doorgegeven wijziging.

U kunt het mutatieformulier ook digitaal invullen en verzenden. Dit kan door in te loggen met DigiD:

Digitaal mutatieformulier

Wanneer moet u een wijziging doorgeven?

U moet alle wijzigingen opgeven betreffende:

  • inkomen
  • inkomsten uit onderverhuur/ kostganger
  • werk/ traject
  • studie
  • beëindiging van de uitkering
  • vermogen
  • woonsituatie/ leefsituatie
  • melding vakantie
  • wijziging rekeningnummer
  • overige wijzigingen

Wijzigingen moet u vóór de eerste van de eerstvolgende maand doorgeven. Maak ook gebruik van het formulier als u twijfelt of een bepaalde verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering of traject!

Alle voorwaarden kunt u lezen in

Verplichting tot het geven van inlichtingen

U bent verplicht om alle inlichtingen te verstrekken die van invloed zijn op uw uitkering. Dit noemen wij de inlichtingenplicht. Geeft u wijzigingen in uw (financiële) situatie niet of te laat op, dan kan dit vervelende consequenties voor u hebben. Indien u als gevolg van het niet of te laat verstrekken van inlichtingen teveel uitkering ontvangt, dan dient u het teveel ontvangen bedrag volledig terug te betalen.

Boete

De gemeente kan u daarnaast ook een boete opleggen. Zelfs als u niet teveel bijstand heeft ontvangen, maar u heeft wel de inlichtingenplicht geschonden, dan kan de gemeente u in principe een boete opleggen. Geef daarom alle van belang zijnde wijzigingen tijdig door om dit te voorkomen.

Hoe lang duurt het?

Wanneer levert u het mutatieformulier in?

U moet wijzigingen in uw situatie zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór de 1e dag van de eerstvolgende maand doorgeven. Voorbeeld: u gaat aan het werk per 14 januari. Het mutatieformulier met daarop vermeld per wanneer u aan het werk bent gegaan moet u dan uiterlijk vóór 1 februari inleveren of opsturen.

Aanvullende informatie

Wel of geen wijziging doorgeven?

Alleen als er een wijziging is in uw inkomen moet u dit vermelden op het mutatieformulier. Is uw inkomen hetzelfde als vorige maand (en dit inkomen is bekend bij de gemeente) dan hoeft u het mutatieformulier niet in te leveren. Als uw inkomen alleen in januari en in juli wijzigt, dan levert u alleen over deze maanden het mutatieformulier in. Ontvangt u vakantiegeld, een 13e maandloon of een afrekening van vakantiedagen, dan geeft u dit ook aan op het mutatieformulier. Wijzigt uw (parttime) inkomen elke maand, dan levert u elke maand het mutatieformulier in.

Van elke inkomenswijziging stuurt u een kopie van de inkomensspecificatie mee.

Onder inkomen verstaan we: loon, uitkering (bijv. WW, ZW, WAO, pensioen etc.), alimentatie, voorlopige of definitieve aanslag belastingdienst, inkomsten als zelfstandige, giften.

Heeft u nog geen inkomensspecificatie in uw bezit voor de 1e dag van de volgende maand, maar uw inkomen is wel gewijzigd, dan moet u toch het mutatieformulier inleveren. U kunt op het mutatieformulier aangeven over welke periode/ dagen u deze maand heeft gewerkt en zo goed mogelijk wat uw geschatte inkomen is over deze maand. Zodra u de inkomensspecificatie heeft ontvangen, levert u deze zo spoedig mogelijk in.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker