Fossiele brandstoffen belasten ons milieu en raken op. Het is daarom belangrijk dat we meer gebruik maken van grondstoffen die de natuur ons biedt of die we door hergebruik van andere producten opnieuw kunnen inzetten. Gemeente Ooststellingwerf werkt er hard aan om steeds meer biobased te werken en leven.

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en gemeente leverde veel kennis op en heeft ons met elkaar verbonden. De focus ligt op de thema’s agro & food, bouw & materiaaltoepassingen en recreatie & toerisme. Er zijn mooie innovatieve resultaten ontstaan, zoals het Biosintrum met een biobased vloer, de biobased koffiebeker van LIMM Recycling, proefvelden met biodiverse zadenmengsels en het voedselbos door en van boeren in Elsloo.
Ook zaait de gemeente biodiverse zadenmengsels in het openbaar groen, die speciaal zijn geteeld op proefvelden van Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop.

Excursies, lezingen en business cases verrijken onze kennis en brengen ons in verbinding met andere partijen, waaruit weer nieuwe ideeën ontstaan.
We zijn geïnspireerd en gemotiveerd om samen met diverse partners in de regio ons verder te ontwikkelen als biobased gemeente.

Download hieronder het uitvoeringsprogramma Biobased Economy en de evaluatie Biobased Economy 2016-2020.

Heeft u gevonden wat u zocht?