Elke week kunt u in de gemeentepagina lezen welke aanvragen voor een omgevingsvergunning er zijn ingediend en welke er (in ontwerp) zijn verleend. De aanvragen om een omgevingsvergunning waarop de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunt u zelf pas inzien wanneer wij de vergunning hebben verleend en de aanvraag akkoord is. De aanvragen om een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunnen worden ingezien vanaf het moment dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd voor de duur van zes weken.

Hoe werkt het?

In het online omgevingsloket kunt u bouwplannen inzien. U kunt een afspraak maken om de bouwplannen in te zien. 

Aanvullende informatie

Als wij een vergunning hebben verleend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het is dan handig om eerst de vergunning te bekijken, dan weet u precies wat het bouwplan inhoudt.

Tegen een ontwerp-omgevingsvergunning die ter inzage is gelegd, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, kan een zienswijze worden ingediend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker