Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Elke week kunt u in de gemeentepagina lezen welke aanvragen voor een omgevingsvergunning er zijn ingediend en welke er (in ontwerp) zijn verleend. De aanvragen om een omgevingsvergunning waarop de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunt u zelf pas inzien wanneer wij de vergunning hebben verleend en de aanvraag akkoord is. De aanvragen om een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunnen worden ingezien vanaf het moment dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd voor de duur van zes weken.

Hoe werkt het?

In het online omgevingsloket kunt u bouwplannen inzien. U kunt een afspraak maken om de bouwplannen in te zien.

Aanvullende informatie

Als wij een vergunning hebben verleend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het is dan handig om eerst de vergunning te bekijken, dan weet u precies wat het bouwplan inhoudt.

Tegen een ontwerp-omgevingsvergunning die ter inzage is gelegd, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, kan een zienswijze worden ingediend.

Bouwtekening uit archief opvragen

Wanneer u plannen heeft met uw woning, dan kan het handig zijn om dat te doen aan de hand van een bouwtekening van de bestaande indeling.

Heeft u geen oude bouwtekeningen van uw woning? Misschien heeft de gemeente deze wel. In ons archief zijn duizenden bouwtekeningen bewaard, tekeningen op basis waarvan ooit een bouwvergunning is afgegeven.

Wat kost het?

Als u een kopie wilt van een bouwtekening, dan moet u daarvoor betalen. De legeskosten voor een aanvraag zijn € 26,75 per kwartier of deel hiervan voor het zoeken in het gemeentearchief. Gevonden informatie laten scannen/printen kost € 0,21 (A4) en/of € 1,85 (A0) per bladzijde. 

Vraag bouwtekening aan

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker